Nieuw plan Diekhuus krijgt vorm

Donderdag 22 september 2011 presenteerden de werkgroepen die momenteel bezig zijn met de realisatie van een nieuw plan voor sociaal cultureel centrum het Diekhuus de tussenstand.

Onder grote belangstelling van veel betrokkenen van het Diekhuus, wethouders en raadsleden van de gemeente Middelharnis, sprak Wethouder Van Doorn voorafgaande aan de presentatie dat hij het initiatief van betrokkenen om een plan te maken van harte ondersteunt.

Werkgroep Bouw
Kees van Wuyckhuyse, architect uit Achthuizen, sprak namens de werkgroep Bouw enthousiast over zijn bevindingen. De werkgroep heeft een nulmeting uitgevoerd die gebruikt zal worden als basis voor verdere plannen voor het Diekhuus. Wel benadrukte hij dat de nulmeting weergeeft wat nodig is het prachtige gebouw terug te brengen in goede staat, zonder rekening te houden met toekomstige verbouwingen. In de volgende fase zal ingegaan worden op de verbouwingskosten.

Werkgroep Programma van Eisen
Herman Maas vertelde over de bezoeken die de leden van deze werkgroep hebben gebracht aan diverse accommodaties buiten Goeree-Overflakkee. Hier is een duidelijke conclusie uit gekomen; voor een geslaagd regionaal sociaal cultureel centrum is het van belang dat het een uitbreiding biedt op de buurthuizen. Bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze uit zijn met een goede bak koffie, een luxe toiletvoorziening en een theaterzaal met goede stoelen. Een theaterzaal dient minimaal 150 stoelen te hebben en een goede licht- en geluidsinstallatie.

Werkgroep Bezetting
Directeur van Stichting Companen, Anne Verhey, gaf aan dat zij samen met deze werkgroep druk bezig is met het zoeken naar ‘geschikte' partners voor het Diekhuus. Er is al overleg geweest met verschillende partijen. Gekeken wordt op welke manier de daluren het beste kunnen worden benut en de multifunctionaliteit centraal blijft staan.

Werkgroep PR
De werkgroep PR heeft veel werk verzet om aandacht te richten op wat er allemaal te doen is in het Diekhuus. Zo heeft Maria Evers vele uren werk gestoken in het maken van wekelijkse berichten voor de huis aan huis uitgave van Groot Goeree-Overflakkee in de rubriek ‘Ook in ons Diekhuus...'

En verder...
Er zijn twee nieuwe werkgroepen samengesteld om het plan, dat in oktober gepresenteerd wordt aan de gemeente Middelharnis, af te maken. Hierbij gaat het om de werkgroep Beheer en de werkgroep Financiën.

Blijf op de hoogte
Via www.cultuurpleingo.nl blijft u op de hoogte van zowel de culturele activiteiten op ons eiland maar hier vindt u ook nieuwsberichten over het plan Diekhuus. Volg het Diekhuus op twitter: @hetdiekhuus