Nieuwe gemeentelijke werf in het Webego-gebouw

logo_goeree-overflakkeeDe buitengroep district midden verhuisde onlangs naar het Webego-gebouw aan de Pascal 40 in Middelharnis. Deze locatie wordt gebruikt voor de huisvesting van het personeel, het wagenpark, de werkplaats en het magazijn. Omdat de gemeentelijke werven in Middelharnis en Dirksland niet meer voldeden aan de Arbo-regelgeving besloot de gemeente deze werven te sluiten.

Oude situatie: twee gemeentelijke werven en drie opslaglocaties (28.460 m2)
Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente Goeree-Overflakkee in drie districten verdeeld: west, midden en oost. De voormalig medewerkers van de groenvoorziening van Webego vallen nu onder deze drie districten. De zestig buitendienstmedewerkers van de voormalige gemeenten Middelharnis en Dirksland vallen onder district midden (Dirksland, Herkingen, Middelharnis, en Sommelsdijk).

In de oude situatie waren er twee gemeentelijke werven; één aan het Nieuwepad in Middelharnis en één aan de Philiphoofdjesweg in Dirksland en een aantal opslagterreinen. De medewerkers van de buitengroep onderhouden het groen, de wegen, de riolering, de pompen en de gemalen en verzorgen diverse reinigingstaken. Daarnaast werken zij bij de milieustraat in Middelharnis en de havens, maar ook in hun eigen werkplaats en magazijn.

Nieuwe situatie: één gemeentelijke werf in Middelharnis (6.000 m2)
Omdat de oude werven in Middelharnis en Dirksland niet meer voldeden aan de eisen van de Arbo-regelgeving kwam er één nieuwe gemeentewerf in het Webego-gebouw aan de Pascal 40 in Middelharnis. Het werken vanuit één gemeentewerf levert een betere samenwerking op en heeft ook efficiencyvoordelen voor de bedrijfsvoering.

Bijkomende voordelen voor de omwonenden in de buurt van de vrijgekomen werven in Middelharnis en Dirksland zijn minder lawaai en meer veiligheid door verminderde transportbewegingen.

Contact
Heeft u de buitendienst nodig? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187 of via www.goeree-overflakkee.nl. Onder het kopje 'Meldingen' vindt u verschillende meldingsformulieren. Bij calamiteiten kunt u bellen met de calamiteitentelefoon via (0187) 47 53 35.

DeltaFiber