Nieuwe prullenbakken voor KBS De Nobelaer

Foto

Op donderdag 24 november 2016 was er een klein feestje op KBS De Nobelaer in Oude-Tonge. De kindermedezeggenschapsraad heeft namelijk gezorgd voor nieuwe prullenbakken voor elke klas. Speciale prullenbakken om plastic afval te scheiden.

Om te vieren dat de school hiermee een stap in de goede richting heeft gezet op het gebied van milieu, komen alle kinderen 's middags in de grote hal bij elkaar. Eén van de kinderen van de KMR leest een verhaal voor over hondje Jona die een plastic zakje op heeft gegeten, waardoor duidelijk wordt hoe belangrijk het is om zorgvuldig met afval om te gaan. Dan mag de KMR een cadeau open maken, waarin een knikkerpotje van gerecycled plastic zit voor op het schoolplein. Met z'n allen wordt de 'Nobelaer-song' gezongen als afsluiting van deze feestelijke gebeurtenis, waarna aan elke klas een nieuwe prullenbak wordt uitgereikt en het scheiden van afval kan beginnen.

Door Priscilla Looij