Nieuwe speeltoestellen voor de Nobelaer

Foto

De Kindermedezeggenschapsraad van KBS De Nobelaer in Oude-Tonge had vorig schooljaar het idee aangedragen nieuwe speeltoestellen te plaatsen, want het schoolplein en de kinderen waren wel toe aan een nieuwe uitdaging. Maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar, want speeltoestellen zijn duur...

"We beginnen een flessen-actie!" was het volgende idee en dit plan werd zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht. Heel het schooljaar konden alle kinderen zoveel mogelijk lege flessen inleveren en per klas werd er nauwkeurig bij gehouden hoeveel geld er al gespaard was. Nieuwe speeltoestellen werden uitgezocht en omdat het bestuur van de Nobelaer vond dat er zo enthousiast werd mee gedaan door alle kinderen en ouders, besloot zij ook een bedrag te schenken.

In het nieuwe schooljaar was het dan zover; de nieuwe toestellen werden geplaatst en dinsdag 27 oktober 2015 was de officiële opening. Het totaalbedrag werd bekend gemaakt en de kindermedezeggenschapsraad van vorig jaar mocht de cheque van € 949,16 overhandigen aan de penningmeester van de school. De allerlaatste dop werd in het speeltoestel geslagen en daarmee verklaarden de leden van de kindermedezeggenschapsraad de toestellen officieel voor geopend.

Door Priscilla Looij