Nieuwe trailerhelling bij haven Stellendam

In de buitenhaven van Stellendam wordt een nieuwe trailerhelling inclusief grote aanlegsteiger gerealiseerd. Dat is de uitkomst van het overleg door Sportvisserij Zuidwest Nederland, Bootvisvereniging Zuid-West Nederland en Havenbedrijf Rotterdam nadat de aanleg van een helling op Maasvlakte 2 niet mogelijk bleek.

Met de aanleg van Maasvlakte 2 ging de trailerhelling op de Maasvlakte verloren. Hier zou een nieuwe helling op Maasvlakte 2 voor in de plaats komen, maar op de plek die in de vergunning was voorzien bleek het onmogelijk er een aan te leggen. Dit vanwege de meer zeewaartse ligging en het feit dat het zand er meer en harder beweegt dan vooraf was voorzien. Hierdoor zou de helling na slechts zeer korte tijd al niet meer bruikbaar zijn. Er is nog gezocht naar mogelijke andere locaties meer landinwaarts, maar die werden om nautische en veiligheidsredenen afgekeurd door de Havenmeester van Rotterdam.

In overleg met Bootvisvereniging Zuid-West Nederland is Stellendam als meest voor de hand liggend alternatief naar voren gekomen. Havenbedrijf Rotterdam zal ter compensatie van de verloren gegane helling op de Maasvlakte de bestaande helling in Stellendam volledig renoveren. Er komt een gloednieuwe, bredere en langere helling plus een vlottende aanlegsteiger met loopbrug naar de vaste wal. Hiermee wordt het traileren een stuk eenvoudiger, veiliger en kunnen twee boten tegelijkertijd te water gelaten worden. De overeenkomst is ondertekend, een aannemer in de arm genomen en indien er geen zwaarwegende bezwaren komen op de aangevraagde vergunningen, zal de trailerhelling nog in 2014 worden gerealiseerd.