Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Nieuwe transformatoren in Middelharnis: ruimte voor 100.000 extra zonnepanelen

Foto

Netbeheerder Stedin heeft de capaciteit van hoogspanningsstation Middelharnis op Goeree-Overflakkee uitgebreid met een investering van 7,5 miljoen euro. Door twee grote transformatoren te plaatsen is de afgelopen periode volgens planning in totaal 35 megawatt aan extra transportvermogen voor teruglevering van elektriciteit gerealiseerd. Dit staat gelijk aan het vermogen van zo’n 100.000 zonnepanelen. Ruim voldoende voor het wegwerken van de wachtlijst die de afgelopen tweeënhalf jaar is ontstaan als gevolg van de enorme groei in het opwekken van duurzame energie op het eiland.

Om het extra vermogen zo goed mogelijk te benutten en verdere investeringen in het wegtransporteren van energie te beperken, pleit Stedin voor lokaal gebruik en opslag in de regio waar de energie wordt opgewekt.

Op de wachtlijst staan nu nog in totaal 26 verzoeken van bestaande en nieuwe grootverbruikklanten voor het (grootschalig) terugleveren van elektriciteit. In totaal gaat het om zo’n 8,3 megawatt. Deze ondernemers kunnen nu alsnog een aansluiting krijgen voor het terugleveren van elektriciteit en worden daarvoor actief door Stedin benaderd. Als zij nog steeds behoefte hebben aan het eerder gevraagde (extra) transportvermogen, wordt de aanvraag in behandeling genomen en kan het vermogen worden toegekend. Voor het verbruik van elektriciteit blijft voorlopig helaas nog wel een wachtlijst bestaan. Dit als gevolg van congestie op het netwerk van landelijk netbeheerder TenneT in en rond de Rotterdamse Haven. Naar verwachting wordt de nodige uitbreiding van deze landelijke infrastructuur tussen 2027 en 2029 afgerond.

Duurzame energie
Op Goeree-Overflakkee wordt veel duurzame energie opgewekt. Op dit moment heeft Stedin op het eiland 291 grootverbruikklanten die elektriciteit terugleveren. 90 procent van de tijd wordt echter meer geproduceerd dan verbruikt. De afgelopen tien jaar heeft Stedin daarom al ruim 100 miljoen euro in het net geïnvesteerd om al deze elektriciteit van het eiland af te transporteren. Hoofdverdeelstations zijn uitgebreid en gemoderniseerd, er zijn nieuwe transformatoren, schakelinstallaties en transformatorhuisjes geïnstalleerd en er zijn elektriciteitskabels onder het Haringvliet doorgetrokken om een verbinding te maken met Rotterdam en de haven. Door extra transformatoren te plaatsen kan de verwachte groei in duurzaam opgewekte elektriciteit de komende jaren worden opgevangen. De voorkeur gaat er wel naar uit om vooral lokaal de energie te gebruiken en op te slaan. Hierdoor komt er minder druk te staan op het transportnet vanaf Goeree-Overflakkee naar andere gebieden.
 
Maarten Bijl, regiodirecteur Zuid-Holland bij Stedin: “Door het uitbreiden en versterken van ons elektriciteitsnet ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Dat is van groot belang voor de energietransitie en goed nieuws voor ondernemers op de wachtlijst. Maar daarmee zijn we er nog niet. Helaas hebben grote klanten die meer elektriciteit willen gaan verbruiken de komende jaren nog wel last van krapte op het net. Daarom zijn we in goed overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee over hoe we de opgewekte elektriciteit ook op het eiland kunnen gebruiken en opslaan. Dat zal steeds belangrijker worden in de energietransitie. Ook hier kan Goeree-Overflakkee een voortrekkersrol vervullen. Lokaal gebruik van opgewekte energie bespaart ook nog meer investeringen in de uitbreiding van het transportnet. Zo maken we samen sneller werk van nieuwe energie.”

Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee: “We hebben de afgelopen tijd nauw samengewerkt met netbeheerder Stedin om ervoor te zorgen dat zij alle medewerking en steun hadden om de overbelasting van ons elektriciteitsnet zo goed mogelijk op te lossen. We zijn als gemeente nu heel blij dat dit Stedin gelukt is, zelfs eerder dan gepland, zodat onze ondernemers die graag willen verduurzamen door zelf duurzame energie op te wekken, dit ook echt kunnen gaan doen. Want de wil is er zeker op Goeree-Overflakkee! Samen met onze ondernemers, inwoners en onze netbeheerder Stedin werken we hard aan een duurzame toekomst van ons eiland.”