Nieuwe vrijwillige dijkwachten gezocht

Foto

Het bewaken van dijken is een belangrijke taak van het waterschap. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. In deze periode oefent Hollandse Delta de vrijwillige dijkbewakingsorganisatie in het inspecteren van de dijken tijdens storm en hoogwater. Hollandse Delta zoekt nog enthousiaste vrouwen en mannen voor de dijkbewakingsorganisatie.

Minstens honderd nieuwe vrijwillige dijkwachten
Dat is het doel van een speciale campagne van waterschap Hollandse Delta die deze maand start om nieuwe dijkwachten te werven. De dijkbewakingsorganisatie zal hierdoor toekomstproof moeten worden.

Oren en ogen op de dijk
De vrijwillige dijkbewakingsorganisatie van waterschap Hollandse Delta telt momenteel 620 vrijwillige dijkwachten. Zij bewaken en inspecteren bij hoogwater en storm de toestand van de 352 kilometer dijken en duinen en zijn de oren en ogen van het waterschap. Belangrijk werk dus. De gemiddelde leeftijd van de dijkwachten is hoog, waardoor er een continue uitstroom is en we op zoek zijn naar nieuwe dijkwachten.

Belangrijk en goede sfeer
"We zoeken dijkwachten in het hele gebied. We hebben er vertrouwen in dat veel nieuwe mensen zich aanmelden. Het is naast belangrijk werk, ook nog eens gezellig en de onderlinge sfeer bij de vrijwilligers is ook heel goed," aldus Robin Fakkel, beleidsmedewerker Calamiteitenzorg. "Niet alleen de leeftijd is een reden voor werving, maar ook zijn extra dijkwachten nodig om bij calamiteiten die langer duren, elkaar te kunnen vervangen en werkzaamheden over te kunnen nemen, oftewel shifts te draaien", aldus Robin.

Opleiding en training
De deelnemers krijgen van waterschap Hollandse Delta een cursus dijkbewaking voor de nodige basiskennis. Daarnaast zijn er diverse praktijktrainingen, zodat u tijdens hevige storm en extreem hoogwater ook goed kunt functioneren. Hiervoor ontvangen zij een geringe onkostenvergoeding.

Wilt u meer weten over de dijkbewaking of u gelijk aanmelden als vrijwilliger? Kijk op: www.wshd.nl/dijkbewaking