Nieuwe wetgeving zorgt voor professionele gastouder

De gastouderopvang gaat verder professionaliseren. Staatssecretaris Dijksma schept duidelijkheid met nieuwe wetgeving rondom scholing. Daarmee komt een einde aan een periode van onzekerheid voor ouders en gastouders. Gastouderopvang Humanitas is er blij mee.


 
Gastouders zorgen voor kinderopvang in hun eigen huis of in het huis van de kinderen. Ze zijn flexibel en dus een uitkomst voor ouders met onregelmatige werktijden. Ook als een kind een dagje ziek is, staat het huis van de gastouder open. Sommige kinderen voelen zich beter thuis in de huiselijke omgeving van een gastouder dan in een kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang (BSO). In dunbevolkte gebieden zijn bovendien vaak geen kinderdagverblijven of BSO's. Eigenlijk twijfelt niemand dus aan het nut van de gastouderopvang. Toch wilde de staatssecretaris, vanwege de hoge kosten, flink ingrijpen in de gastouderopvang. Lang was het onduidelijk hoe de nieuwe regeling eruit zou zien. Inmiddels zijn de wetswijzigingen bekend. Kinderopvang Humanitas is er blij mee. Hogere opleidingseisen leiden tot kwaliteitsverbetering en professionalisering. Daar hebben kinderen en ouders baat bij.

Opleiding
Heel veel eisen die de nieuwe wet stelt, zijn bij Gastouderopvang Humanitas al vanzelfsprekend. Zo volgen gastouders EHBO-cursussen en thema-bijeenkomsten over pedagogische onderwerpen. Gastouderopvang Humanitas heeft bovendien professionele consulenten die zorgdragen voor een veilige en goede opvang. Ze houden intakegesprekken en doen een risico-inventarisatie bij de gastouder thuis. Ze zijn altijd op de achtergrond aanwezig bij vragen en onduidelijkheden.

De nieuwe wetgeving, die naar verwachting in 2010 ingaat, vraagt meer deskundigheid van gastouders, bijvoorbeeld op het gebied van pedagogisch handelen, hygiëne en veiligheid, en kindermishandeling. Gastouders moeten een diploma MBO2-opleiding Helpende Welzijn hebben of ze moeten aantonen dat ze ervaring hebben of een opleiding hebben gevolgd die daaraan gelijkwaardig is. Dat kan via een zogenaamd EVC-procedure. EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Daarnaast kunnen ze aanvullende lesmodules volgen.

Een van de nieuwe eisen betreft het aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen. Dat zijn er maximaal zes, onder wie de eigen kinderen. Voorheen waren dat er zes, exclusief eigen kinderen. Voor een aantal gastouders wordt dat puzzelen. Gelukkig heeft Kinderopvang Humanitas naast veel gastouders ook mogelijkheden in eigen kindercentra verspreid over het hele land. Dat kan een uitkomst zijn bij ziekte of vakantie van de gastouder. Kinderen kunnen dan naar een centrum in de buurt. Ze kunnen daar ook op dagen dat de gastouder er wel is terecht om lekker met een groep kinderen te spelen. Daarnaast wisselen de gastouders en de pedagogisch medewerkers van de kindercentra speelmaterialen en kennis uit.

Gastouderopvang Humanitas is nu al druk bezig om de nieuwe wetgeving voor te bereiden. Zo is er een contract afgesloten met de Gastouderacademie waar gastouders via e-learning (leren via internet) cursussen kunnen volgen op pedagogisch gebied, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van gesprekstechnieken tussen gasouders en ouders.

Ook de branche-organisaties en de belangenvereniging van ouders, BOinK, zijn met elkaar in overleg hoe zij deze deskundigheidseisen gaan invoeren. Kinderopvang Humanitas is een grote speler in de kinderopvang en is op landelijk niveau nauw betrokken bij dit overleg.

Wie is Kinderopvang Humanitas?
Kinderopvang Humanitas is in Nederland een van de grootste kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk. Met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag vinden duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een veilig en vertrouwd opvangadres.

Voor meer informatie: Service desk Gastouderopvang Humanitas 045-5615340

Wat vinden ouders en gastouders ervan?

Ouder Eveline: ‘Ik denk dat de kwaliteit er op vooruit gaat. Prima regeling dus.'

Gastouder Dewi: ‘Ik vind het prima dat er meer eisen aan gastouders worden gesteld. Ik vang al twintig jaar kinderen op. Zo'n certificaat halen moet voor mij geen probleem zijn.'