Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Noodzaak om flexwoningen Oekraïners snel te realiseren

Foto
Gemeente en woningcorporatie benadrukken bij rechter belang van doorgaan bouw

De voorzieningenrechter van Rechtbank Rotterdam boog zich vrijdagochtend 10 november 2023 over een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen tegen de bouw van 111 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen. De rechtbank deed gelijk uitspraak en oordeelde in het voordeel van gemeente en de woningcorporatie. Daarmee kan de bouw van de flexwoningen verdergaan.

Wethouder Daan Markwat is blij met de uitspraak: "Zo’n zitting gaat vooral over – en terecht ook – of de juiste procedures zijn gevolgd. Maar laten we vooral niet vergeten waarom we dit doen: we kunnen hierdoor de 300 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente een veilig, rustig en stabiel thuis bieden. De belangen zijn groot.” De voorzieningenrechter benadrukte dat de Oekraïense vluchtelingen op het eiland een groot belang hebben, namelijk het recht op opvang. Ook vindt de voorzieningenrechter dat het meewerken van de gemeente aan het plan van de woningcorporatie volgens de spelregels is gegaan.

Urgentie
De advocaten van een groep omwonenden vragen met hun verzoek aan de rechter om voorlopig de bouw van de flexwoningen stil te leggen, totdat de vergunning definitief is. Dat is volgens de gemeente en woningcorporatie Oost West Wonen geen optie, vanwege de grote urgentie.

De afgelopen week zijn 26 van de 111 flexwoningen op de locatie in Middelharnis gearriveerd. De bedoeling is dat de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen.

Tweede zitting
De voorzieningenrechter oordeelde eind oktober na een eerdere zitting al dat de bouw van de woningen doorkon. Nu boog hij zich over de vraag of de gemeente terecht besloot af te zien van handhaving, vanwege het concrete zicht op legalisatie. De gemeente is overtuigd dat dit zo is en de voorzieningenrechter ging hier in zijn uitspraak in mee. Er is concreet zicht op legalisatie. Alle benodigde onderzoeken en andere documenten voor de vergunning zijn aanwezig. Er is volgens de gemeente geen aanleiding om te verwachten dat de straks te verlenen vergunning niet goed zal zijn.

Doorstroming
Bij de zitting benadrukten de gemeente en woningcorporatie Oost West Wonen de urgentie vanwege het algemeen belang én het belang van de Oekraïense vluchtelingen. De tijd dringt voor de huisvesting van de ruim 300 Oekraïense vluchtelingen die al vanaf het begin van de oorlog in de gemeente zijn. Zij worden nu opgevangen op tijdelijke locaties. Daarvan lopen huurcontracten af of de panden zijn weer nodig voor andere doeleinden, zoals de opvang van statushouders. In zijn oordeel gaf de voorzieningenrechter aan deze doorstroming ook een groot belang te vinden. De doorstroming heeft volgens de rechter uiteindelijk ook een positief effect op de reguliere woningmarkt op Goeree-Overflakkee.