Noordse Woelmuis doet het goed op Goeree-Overflakkee

Foto

In Nederland leeft een ondersoort van de Noordse Woelmuis die nergens anders ter wereld voorkomt. Daarom is dit diertje door de EU opgenomen op de Habitatrichtlijn lijst als een zwaar beschermde diersoort.

De Zuid-Hollandse delta is één van de belangrijkste leefgebieden in Nederland waar de Noordse woelmuis nog voorkomt. Door concurrentie van andere woelmuizen, zoals de veldmuis en aardmuis, wordt dit schuwe diertje teruggedrongen naar de kleine natte gebieden waar de andere muizen niet komen.

Onderzoek geeft betere score dan verwacht
Om een actueel beeld te krijgen, is er op verzoek van waterschap Hollandse Delta in 2021 een onderzoek gedaan bij de waterbergingen op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Van de 78 onderzochte waterbergingen bleek uit DNA-onderzoek dat de Noordse Woelmuis op 26 locaties (voornamelijk op Goeree-Overflakkee) aanwezig is. Deze score is beter dan vooraf kijkend naar het leefgebied werd verwacht. Het beheer van deze 26 locaties zal geoptimaliseerd worden voor het behoud van de Noordse Woelmuis.