Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Oeltgen in ere hersteld

Foto

Op zaterdag 11 september 2010 onthulde burgemeester Jan Heijkoop de plaquette van Oeltgen aan de Kaai in Ooltgensplaat. Nadat in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw de plaquette werd verwijderd voor de komst van een supermarkt, is de inmiddels gerestaureerde plaquette tijdens Open Monumentendag 2010 in ere hersteld.

Op 18 oktober 1981 onthulde toenmalig burgemeester Van der Harst een plaquette van Oeltgen de Pieper, stichter van Ooltgensplaat. De plaquette was geschonken ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van St. Adolfsland in 1981.

De legende is, dat Oeltgen een schipper was, die op een plaat is neergestreken. Waarschijnlijk is hij daar schaapherder geworden. Vandaar dat er in het wapen van Ooltgensplaat een bootje en een zandplaat staat. Zijn naam Oeltgen de Pieper dankt hij aan het Engelse woord ‘pipers'. ‘Pipers' waren in die tijd lieden die muziekmakend en dansend door het land trokken. Op de plaquette is daarom een musicerende, op een ezel gezeten, Oeltgen te zien.