Onderhoud Dirkslandse Sas

Foto

Wegens onderhoud is de fietsbrug over het Dirkslandse Sas vanaf 23 mei 2016 ongeveer drie weken dicht. Fietsers kunnen gedurende de onderhoudsperiode gebruikmaken van een noodbrug. Deze komt pal naast de bestaande fietsbrug over de sluis te liggen.

De sluis is gebouwd in de jaren 1790/'91 om het overtollig water uit de Dirkslandse polder naar het Haringvliet beter te kunnen afvoeren. Tegelijkertijd wilde men de toegang naar de haven van Dirksland veiligstellen. De sluis fungeerde toen nog als hoofdwaterkering.

Met de uitvoering van het Deltaplan in de jaren zeventig verviel deze functie als waterkering van het Sas. Later is een draaibrug voor fietsers en voetgangers aan het sluisje toegevoegd. Ook in de toekomst blijft het Sas goed bereikbaar. Speciaal voor de recreatieve fietser is er een nieuw fietspad aangelegd langs het Zuiderdiep.

Voor de scheepvaart was de schutsluis niet meer van belang en het monument raakte in verval. In 2004/2005 werd het Rijksmonument voor 1,2 miljoen euro gerenoveerd. Direct na de renovatie is een meerjarenplan voor onderhoud opgesteld. Eén van de onderdelen is het groot onderhoud van onder andere de fietsbrug.

DeltaFiber