Onderhoud gemaal Witte Brug in Goedereede

Het einde van de economische levensduur van de elektrische installatie in gemaal Witte Brug bij Goedereede is bereikt. In de week van 28 april 2014 vervangt het waterschap daarom de complete installatie. Tijdens de werkzaamheden is het gemaal buiten bedrijf. Een losse pomp neemt de functie van het gemaal tijdelijk over. Hollandse Delta verwacht dat het karwei vrijdag 2 mei is geklaard.

Het gemaal voert het water af naar Havenkanaal Goedereede. Het overtollige water in Havenkanaal Goedereede stroomt via een duikerstuw in het Zuiderdiep. In de zomer watert ook Stellendam af via Witte brug en Havenkanaal Goedereede.