Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Ondertekening nieuwe zorgovereenkomsten

Foto

Donderdag 6 juli 2023 heeft wethouder Berend Jan Bruggeman namens gemeente Goeree-Overflakkee symbolisch één van de 31 overeenkomsten getekend die de gemeente heeft gesloten met zorgaanbieders. Deze houden verband met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Hiermee bieden de gemeente en zorgaanbieders tot 2030 zorg en ondersteuning aan inwoners van Goeree-Overflakkee.

De huidige contracten lopen tot en met 31 december 2023
In het voorjaar van 2022 begon de gemeente met de eerste voorbereidingen voor het afsluiten van nieuwe contracten. De gemeente moet een aanbestedingsprocedure volgen om afspraken te kunnen maken met zorgaanbieders. Onder meer door het organiseren van interactieve werksessies werd input opgehaald. Op 1 januari 2024 gaan de nieuwe contracten in. Hiermee kan blijvend zorg en ondersteuning worden geboden aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding en logeerzorg. Er zijn geen grote veranderingen. Extra prettig voor inwoners die nu al zorg en ondersteuning krijgen.

Beschikbaarheid en kwaliteit van zorg waarborgen
Wethouder Bruggeman vertelt dat met deze symbolische ondertekening gemeente Goeree-Overflakkee haar betrokkenheid en inzet markeert om zo hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden aan haar inwoners. “De overeenkomst tussen de gemeente en de zorgaanbieders heeft tot doel om de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg op het eiland te waarborgen. Tegelijkertijd voorzien we in de behoeften van de inwoners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.”

Zorg of ondersteuning nodig?
Op www.goeree-overflakkee.nl/zorg-en-hulp staat meer informatie. Er kan ook contact worden opgenomen met het Sociaal Contactpunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1).