Ook Oostflakkee sluit vrijwilligersverzekering af

Net als de andere gemeenten op Goeree-Overflakkee heeft de gemeente Oostflakkee voor het jaar 2009 een vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit is een aanbeveling die voortkomt uit de eilandelijke nota vrijwilligersbeleid. Ook de gemeenteraad van Oostflakkee hecht hier veel waarde aan.

De vrijwilligersverzekering houdt in dat alle vrijwilligers in de gemeente met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 onder meer verzekerd zijn tegen schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening en bestuursaansprakelijkheid. De verzekering is afgesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor wie is de verzekering bedoeld?
De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering is bijvoorbeeld van toepassing op vrijwilligers die betrokken zijn bij kerkelijk werk, buurtactiviteiten en eenmalige activiteiten

Voor wie is de verzekering niet bedoeld?
Vrijwilligers van de brandweer en de politie vallen niet onder deze verzekering. Voor hen geldt een speciale regeling. Ook mantelzorgers vallen niet onder de verzekering. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen. Scholieren die een maatschappelijke stage lopen in de gemeente, vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.

Waarvoor is een vrijwilliger verzekerd?
De gemeente had de mogelijkheid twee polissen af te sluiten: een basis- en een pluspolis. Beide polissen zijn door de gemeente afgesloten. De basispolis bevat kort samengevat een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor de vrijwilliger. De pluspolis bevat een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, een verzekering voor verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u terecht op de website www.vngverzekeringen.nl/vng_verzekeringen/ms/vrijwilligers Hier is onder andere een verzekeringsoverzicht te vinden, waarin precies omschreven staat waarvoor vrijwilligers verzekerd zijn. Ook kunt u contact opnemen met het taakgebied Zorg en Samenleving van de gemeente Oostflakkee via telefoonnummer0187-647100.