Oostflakkee biedt ruimte voor kwaliteit

Op 25 augustus 2009 is het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Landelijk Gebied' in werking getreden. Dit bestemmingsplan is ontwikkeld op initiatief van Estate Invest in samenwerking met de gemeente Oostflakkee.

Het plan maakt het mogelijk dat op verschillende locaties in de gemeente Oostflakkee oude (agrarische) bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, waarvoor in ruil hoogwaardige woningen teruggebouwd mogen worden.

In principe is het bouwen van woningen in het landelijk gebied niet toegestaan. De provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling maakt het echter mogelijk woningbouw in het landelijk gebied toe te staan, door de sloop van oude (agrarische) opstallen. Het doel van de regeling is het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 

De ontwikkelaar Dingeman van Es van Estate Invest heeft op grote schaal deze regeling toegepast. In totaal wordt er bijna 28 000 m2 aan oude bedrijfsgebouwen gesloopt. De belangrijkste locatie hierbij is de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing van Natuurfarm de Boed. Deze locatie zal volledig worden gesaneerd. Daarnaast worden aan de Hooidijk en de Oudedijk in Ooltgensplaat en aan de Molenweg in Oude-Tonge bedrijfsgebouwen gesloopt. In ruil voor het slopen van de oude bebouwing mogen hoogwaardige woningen worden teruggebouwd. Deze woningen komen aan de Hooidijk en de Oudedijk in Ooltgensplaat en aan de Molenweg en de Zuiddijk in Oude-Tonge.

Wethouder Van der Valk juicht dit initiatief toe. "Het initiatief past uitstekend in de door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie waarin groen, groei en kwaliteit kernwoorden zijn.  Door de sloop van de oude gebouwen verbetert de ruimtelijke kwaliteit van het landschap in de gemeente Oostflakkee, zowel in de dorpskernen als in het landelijk gebied. Daarnaast voorziet de regeling in de behoefte van uitgifte van grotere bouwkavels waarop woningen mogen worden gebouwd aan de randen van de dorpskernen of op de betreffende locatie waar de sloop heeft plaatsgevonden".

Meer informatie
Meer informatie over de provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland (www.pzh.nl) of bij de medewerkers van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee (0187-647100).