Op de planning voor Middelharnis: Het Menheerse Erf

Foto

Het bedrijf HD heeft dinsdag 2 november 2021 ruim 3,5 hectare in Middelharnis aangekocht van Vastgoed Ontwikkelings Combinatie Middelharnis (VOC) voor de ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg. Robin Dijkgraaf (eigenaar HD Groep) ondertekende de koopovereenkomst samen met René Biesheuvel, Teun van Dieren en Jan Tieleman van Vastgoed Ontwikkelings Combinatie Middelharnis.

De locatie in Middelharnis is gunstig gelegen en wordt omsloten door een woonwijk en veel groen. En Jumbo is één van de buren. Op deze plek wordt een nieuwe buurt gecreëerd; ‘Het Menheerse Erf’. HD is voornemens hier een combinatie van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen. HD gelooft in deze combinatie. Er wordt een balans tussen zorgvragers en zorgdragers gecreëerd, gebruikmakend van de kracht van de locatie. Hierbij wordt de cultuurhistorische en monumentale droogschuur waar vroeger uienzaad werd gedroogd een beeldbepalend element in de nieuwe erfstructuur.

Het Menheerse Erf wordt autoluw gemaakt waardoor er binnenplaatsen ontstaan. Hier zouden spontane ontmoetingen plaats kunnen vinden tussen bewoners in een beschutte omgeving. De afgelopen jaren heeft HD verschillende projecten gerealiseerd in de woningmarkt en in de zorgmarkt voor zowel de kleinschalige particuliere als de intramurale reguliere zorghuisvesting. Voorbeelden hiervan zijn Zorgvilla Hillegersberg voor Martha Flora in Rotterdam en revalidatiehotel Intermezzo Zuid voor Laurens in Rotterdam. Het Menheerse Erf is een aanvulling in een markt waar de vraag naar levensloopbestendige wijken groot is.

Planning
Op dit moment wordt de visie in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee verder uitgewerkt, waarna de buurt en diverse zorgpartijen betrokken worden bij de verdere planvorming.

“Met de komst Het Menheerse Erf komt er een levensloopbestendige wijk bij in Middelharnis. Wij vinden het een mooi initiatief dat perfect past bij hetgeen wij voor ogen hebben in Middelharnis”, aldus de VOC.