Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Op zoek naar het ree

Foto

Reeën kun je in veel duingebieden het hele jaar treffen. Ze zijn vrij schuw dus je moet een beetje geluk hebben. Deze elegante dieren in het wild tegenkomen is altijd bijzonder. Een klein beetje safari in de Hollandse duinen.

Witte spiegel
Reeën hebben een schouderhoogte van 60 tot 75 cm, tot en met de oren zijn ze ruim een meter, iets groter dan een grote hond. Meestal zijn ze roodbruin van kleur, in de winter meer grijsbruin. De vacht is egaal van kleur. Als ze wegrennen kan je ze herkennen aan hun witte achterwerk, de zogenaamde spiegel. De mannetjes hebben een klein, nauwelijks vertakt gewei. In sommige duingebieden komen ook damherten voor; die zijn groter en hebben een spiegel met zwarte strepen.

Bosranden
Tegenwoordig zijn reeën in veel duingebieden te vinden, zelfs op enkele Waddeneilanden. Ze komen vrij algemeen voor in Zuid-Kennemerland en in de meeste grotere duingebieden in Zuid-Holland en Zeeland, ook in de grotere landgoedbossen op de Oude Duinen.

Binnen het duingebied kunnen ze bijna overal worden gespot, van de zeereep tot in de binnenduinen. Bossen en struiken, afgewisseld met open plekken, vormen het favoriete leefgebied. De kans om ze te zien is het grootst langs bos- en struweelranden in halfopen duin. Ze houden van rust, dus ga op zoek in terreingedeelten waar niet al te veel mensen komen.

Schemering
De meeste reeën worden gezien het vroege voorjaar, maar je kan ze ook in andere delen van het jaar tegenkomen. Het meest actief zijn ze in de ochtend- en avondschemering. Vaak is het dan ook heel rustig in het duin, dus sowieso een mooi moment om er op uit trekken.

Duinbehoud is dé onafhankelijke stichting voor bescherming van de kust. In belang van de natuur en mensen. Want de kust, die koesteren we. Meer weten? Ga naar www.duinbehoud.nl.