Overeenkomst CuraMare met Hoornbeeck en Albeda

Foto

Op 22 januari 2014 ondertekende de heer K. Moerland een overeenkomst met de heer C. Huizer van het Hoornbeeck College en mevrouw A. Romijnders van het Albeda Collega waarmee zij een samenwerking zijn aangegaan om leerling verpleegkundigen beter voor te bereiden op de praktijk.

De eerste acht leerling verpleegkundigen afkomstig van beide colleges starten in februari 2014 op de leerafdeling orthopedie/traumatologie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, onderdeel van CuraMare.

Wat is een leerafdeling?
Stage lopen op een leerafdeling houdt in dat samen met andere stagiaires, onder begeleiding van een gediplomeerd werkbegeleider, een zelfstandig team gevormd wordt. Het team is verantwoordelijk voor het hele proces. Naast het hele proces zijn de studenten samen aan het leren en reflecteren. In plaats van meelopen en meekijken, gaan studenten op de leerafdeling veel zelf doen. Onder verantwoording van een gediplomeerd verpleegkundige zijn zij tijdens hun stage verantwoordelijk voor zes patiënten. Alle gediplomeerde verpleegkundigen zijn opgeleid om op een coachende wijze hun rol als werkbegeleider te vervullen.

Tijdens de stageperiode maken de studenten intensief kennis met de beroepspraktijk. Zij worden door een gediplomeerd verpleegkundige gecoacht in het zelfstandig functioneren bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Vanuit de scholen wordt ondersteuning gegeven door een docent die een aantal uren per week aanwezig is en de vorderingen van de studenten nauwlettend in de gaten houdt en eventueel bijstuurt en ondersteunt.

Wat zijn de voordelen?
Een leerafdeling is gericht op verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het concept komt tegemoet aan de nieuwste principes van beroepsgericht leren en geeft opleiden een centrale plek binnen instellingen.

Het leren van en met elkaar is een van de pijlers van de leerafdeling. Zo doet de student veel praktijkervaring op en wordt steeds zelfstandiger waarbij zij/hij de competenties van verpleegkundige verder kan ontwikkelen. Een goede start voor de ontwikkeling van de verdere loopbaan.

Daarnaast werd die dag de nieuwe opleidingsfaciliteit aan de Nijverheidsweg officieel geopend.

Eigenaar van het gebouw, de heer P. Dijkgraaf en zijn vrouw, hebben samen met de heer K. Moerland, voorzitter Raad van Bestuur CuraMare en mevrouw C. Grootenboer, hoofd opleidingen CuraMare openden officieel de opleidingsfaciliteit die CuraMare aan de Nijverheidsweg 6-8 Dirksland heeft.

Onbekwaam is onbevoegd
Alle verzorgenden en verpleegkundigen zijn verplicht om hun verpleegtechnische vaardigheden van tijd tot tijd te toetsen. Medewerkers van CuraMare kunnen vanaf 22 januari terecht in het zogenaamde skills lab om vaardigheden te toetsen in skills lab en/of reanimatielessen te volgen. Theoretische toetsen worden gedeeltelijk al aangeboden via een e-learning methode.