Oversteekplaatsen over slib strand Ouddorp

logo_goeree-overflakkeeNet als voorgaande jaren is ook dit jaar weer slib geconstateerd bij het strand van Ouddorp. Dit is het gevolg van een natuurlijk proces. Het slib is niet vervuild, maar strandbezoekers kunnen er wel hinder van ondervinden.

Om strandbezoekers bij laag water een slibvrije oversteek te laten maken van het strand naar de daarvoor gelegen zandbank, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee drie oversteekplaatsen over het slib aangelegd. Gelijktijdig met deze werkzaamheden zijn ook de strandjes van Herkingen, Stad aan ’t Haringvliet en Stellendam voorzien van een extra zandlaag.

Al enkele jaren vindt slibafzet plaats op wisselende plaatsen langs de stranden van Ouddorp. Omdat het slib niet te verwijderen is, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een drietal oversteekplaatsen aangelegd. De oversteekplaatsen zijn circa 30 meter breed en 50 centimeter hoog. Ze vormen een pad vanaf het strand over het slib naar de vloedlijn en worden gemarkeerd met vlaggenmasten. De oversteekplaatsen zijn aangelegd bij de strandovergangen Flaauwe Werk, Oosterduinpad en Westerduinpad. Tijdens de vakantieperiode in de zomermaanden zal de gemeente de oversteekplaatsen zo nodig onderhouden.

Natuurlijk proces
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het slib een terugkerend probleem is, dat wordt veroorzaakt door zandgolven vanuit het westen. Hierdoor onstaan zogenoemde zandhaken met luwe gebieden waarin het slib zich afzet. Het slib is niet verontreinigd. Wel kan de sliblaag lastige situaties opleveren. De Ouddorpse Reddingsbrigade houdt de badgasten die in de directe omgeving van het slib hun strandvertier zoeken daarom extra goed in de gaten. Hoewel de voortdurende aanwas van het slib een natuurverschijnsel is, betreurt de gemeente de overlast die er door ontstaat.

Extra zandlaag kleine strandjes
Voor het aanleggen van de oversteekplaatsen heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een kraan en ander materieel ingehuurd. Om geen extra kosten te hoeven maken, heeft de gemeente het ingehuurde materieel gelijktijdig gebruikt voor werkzaamheden aan de strandjes van Herkingen, Stad aan ’t Haringvliet en Stellendam. Deze strandjes zijn nu voorzien van een extra zandlaag schoon strandzand.

Ook het strandje in Ooltgensplaat wordt nog opgeknapt. Hiervoor is een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep is momenteel bezig met het opstellen van een plan voor de ontwikkelingen van het strand.