Panoramaweg Slikken van Flakkee wegens vandalisme gesloten

Foto behorende bij Panoramaweg Slikken van Flakkee wegens vandalisme gesloten
Foto behorende bij Panoramaweg Slikken van Flakkee wegens vandalisme gesloten

De Panoramaweg, de toegangsweg over de Slikken van Flakkee naar het strand, recreatieveld en de steiger, is tot nader order gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door aanhoudende overlast en vernielingen ziet Staatsbosbeheer geen andere mogelijkheid dan de toegangsweg af te sluiten.

Schade
De toegangsweg is doorgaans geopend van 15 mei t/m 31 oktober. Dit jaar was de weg al langer gesloten vanwege wegwerkzaamheden. Vanaf 15 juni was het pad weer open, echter 7 dagen later zijn alle werkzaamheden ongedaan gemaakt en is bebording gesneuveld door vernieling, crossen en vandalisme. Het is vreselijk om te zien dat door vandalisme al het geïnvesteerde geld en werk voor niets is geweest. De totale schade bedraagt meer dan € 50.000,-.

Staatsbosbeheer heeft daarom, in afstemming met de gemeente Goeree-Overflakkee, besloten om de slagboom vanaf vrijdag 26 juni 2020 voor onbepaalde tijd te sluiten.

Bermen en wegdek
Na een aantal jaren met ribbels en kuilen in het, nieuwe, wegdek van de toegangsweg, zijn er afgelopen voorjaar werkzaamheden uitgevoerd om het eerste deel van het pad te overladen met schelpen om zo een comfortabele weg te creëren. Deze werkzaamheden bestonden uit het uitvlakken van de weg, aanvullen met schelpen en vormgeven van nieuwe bermen.

Nu de slagboom weer een week is opengesteld is er niets meer van het resultaat over. Met hoge snelheden zijn de schelpensporen kapot gereden, de bermen zijn op veel locaties helemaal kaal gereden en het geëgaliseerde profiel is vernield.

Bebording
Alle informatie- en regelgevende bebording op en rond het recreatieveld nabij de steiger heeft het onderspit moeten delven. Borden zijn doormidden geslagen, van de beugels getrokken, met paal en al uit de grond getrokken of zelfs compleet verdwenen. Dit zorgt voor een onveilige situatie omdat de actuele regelgeving nu niet getoond wordt. Afval en kampvuur Het hele recreatieveld ligt bezaaid met glasscherven van bierflessen, blikjes, barbecues, verpakkingsmateriaal en andere troep. Ook zijn er op meerdere locaties kampvuren gemaakt, soms zelfs met rastermateriaal uit het gebied.

Toezicht en handhaving
In de afgelopen periode is er veel extra toezicht en handhaving aanwezig geweest. Op verschillende tijden zijn medewerkers van Staatsbosbeheer, gemeente, omgevingsdienst en politie in het veld aanwezig geweest en hebben ook opgetreden. Echter zijn de vormen van vernieling en vandalisme op basis waarvan nu tot afsluiting wordt over gegaan, niet op heterdaad geconstateerd.

Toekomst
Staatsbosbeheer beraadt zich over de situatie voor de toekomst. Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee wordt gekeken naar een oplossing. Voor nu geldt dat gemotoriseerd verkeer niet verder kan en mag dan de grote parkeerplaats op de Slikken van Flakkee. Per fiets of lopend is het strand en de steiger nog wel te bereiken.