Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Plaatsnaamborden op Goeree-Overflakkee toch niet in dialect

Foto

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft besloten de plaatsnaamborden voorlopig niet aan te passen naar dialect. Burgemeester en wethouders hadden een onderzoek laten uitvoeren naar de opties en kosten om de zogenaamde komborden in dialect om te zetten. Nu zijn op de totaal 146 kombordportalen alleen nog maar de Nederlandse plaatsnamen te zien.

Het aanpassen van de borden was een idee van fractie Trots op Goeree-Overflakkee (TOG) in oktober vorig jaar. Reden hiervoor was de rijke dialecttraditie op het eiland, die een belangrijk onderdeel is van de culturele identiteit. Verschillende kernen op Goeree-Overflakkee hebben unieke dialecten die specifiek zijn voor die gemeenschap. Het behoud en de promotie van het dialect zou bijdragen aan het versterken van de lokale gemeenschap, het lokale culturele erfgoed, en uiteraard de trots op Goeree-Overflakkee. Het plaatsen van kombordportalen met de naam van het dorp in zowel het Nederlands als in het lokale dialect zou bijdragen aan het behoud en de zichtbaarheid van de lokale dialecten. Op het bord van Middelharnis zou dan bijvoorbeeld onder Middelharnis 'Menheerse' komen te staan, op dat van Ouddorp 'Ouwdurp', en op dat van Ooltensplaat 'De Plaet'.

Scenario's
Naar aanleiding van de motie van TOG werd door de raad unaniem besloten te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zouden zijn en met welke kosten. In het onderzoek zijn drie verschillende scenario's met zes opties meegenomen, variërend van alles laten zoals het is, tot alleen het vervangen van de borden op de hoofdtoegangswegen, tot alles vervangen. De uiteindelijke kosten blijken op ruim €490.000 te komen voor het vervangen van alle borden. Het vervangen van de borden op alleen de hoofdwegen zou uitkomen op € 252.000.

Er moet daarbij ook rekening gehouden worden met de Intelligent Speed Assistance (ISA), toekomstige Europese regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid. ISA is automatische snelheidsassistentie, op basis van verkeersbordherkenning en snelheidsdata. ISA gebruikt een videocamera die snelheidsborden herkent en vervolgens de chauffeur op de hoogte stelt van de snelheidslimiet en eventueel zelfs automatisch de snelheid van het voertuig beperkt. Hiervoor zijn nieuwe Europese verkeersborden en komborden ontwikkeld, die door ISA herkend kunnen worden. De nieuwe borden worden uiteindelijk de standaard.

Den Haag
Het voorstel tot wijziging ligt momenteel ter goedkeuring in Den Haag, maar is nog niet vastgesteld. Mocht de gemeente besluiten om alle borden nu aan te passen met dialect erop, dan kan het zomaar zijn dat dat binnen enkele jaren opnieuw zou moeten om aan de ISA te voldoen.

Het waren echter vooral de kosten die maakten dat het college van B&W de raad voorstelde te gaan voor Optie 0 uit het onderzoek: voorlopig niets veranderen aan de komborden. "De motie van TOG was sympathiek", verklaarde wethouder Van Putten van Buitenruimte en Mobiliteit. "Wie hier op het eiland is groot gegroeid en onderwijs heeft genoten, heeft ongetwijfeld kennisgemaakt, dan wel direct of indirect, met een van onze Neerlandici, de heer Pau Heerschap, of heeft, naast Mariken en Karel ende Elegast, ook de liefde voor de streektaal meegekregen. Nu we het kostenoverzicht hebben gezien, kan ik het voor mezelf echter niet rechtvaardigen om deze uitgaven te doen."

Onverantwoord
Tijdens de raadsvergadering kwamen de fracties TOG en CDA met een nieuwe motie, gesteund door VKGO, met het voorstel een extra scenario uit te werken waarbij in elke kern slechts één plaatsnaambord in dialect wordt bijgeplaatst. Dit zou de kosten verlagen. Deze motie werd met 18 stemmen tegen en 13 vóór verworpen.

Ook de raad besloot dat het onverantwoord zou zijn om zoveel geld uit te geven in deze tijd van grote financiële opgaven, nu en in de toekomst. Het voorstel om alles voorlopig bij het oude te houden, is uiteindelijk dan ook unaniem aangenomen. Dit in de verwachting dat de komborden uiteindelijk toch vervangen worden voor de nieuwe Europese standaard voor ISA. Dat kan dan een goed moment zijn om de plaatsnamen in dialect op de nieuwe borden te plaatsen.