Pluim voor operatiekamers ziekenhuis Dirksland

Ziekenhuizen moeten steeds veiliger gaan werken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de vermijdbare patiëntenschade op de operatiekamer plaatsvindt.

Het gaat om schade die bijvoorbeeld het gevolg is van een verwisseling bij een operatie aan een linker- of rechteroog, -arm of -been, het achterlaten van gazen in de buik na een operatie, het toedienen van verkeerde (hoeveelheden) medicamenten of onvoldoende hygiëne. 

Enkele jaren geleden werden daarom een aantal nieuwe landelijke veiligheidsnormen geïntroduceerd waaraan het werken in operatiekamers moet voldoen. Recent bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg onaangekondigd de operatiekamers van 21 ziekenhuizen en controleerde daar of volgens de landelijke veiligheidsnormen werd gewerkt. Slechts in 4 van de 21 ziekenhuizen bleek dat voldaan werd aan alle eisen van patiëntveiligheid. In de overige 17 ziekenhuizen werden één of meer tekortkomingen geconstateerd. Vanwege deze resultaten bezoekt de Inspectie op korte termijn opnieuw de operatiekamers van deze ziekenhuizen alsmede de operatiekamers van een volgende groep van 20 ziekenhuizen.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt niet opnieuw bezocht: het behoort tot de 4 uit de groep van 21 ziekenhuizen waar volgens de Inspectie aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan.