Praktijkklassen CSG Prins Maurits geven afval het nakijken

Foto

Leerlingen die praktijkonderwijs volgen op CSG Prins Maurits in Middelharnis weten precies hoe ze het (zwerf) afvalprobleem op het eiland moeten aanpakken. Ter afronding van het lesproject '(Zwerf)afval als uitglijder' van de Stichting Milieu Dichterbij presenteerden zij op 2 februari 2016 in verschillende teams hun voorstellen aan hun leraren en klasgenoten. Rector Adam van Heest en Edwin van Balen-van Franeker, beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Goeree-Overflakkee, luisterden geboeid toe.

Het team van Vera en Dominique vindt het erg als afval zo maar op straat gegooid wordt. Het plastic komt in de zee en is daar schadelijk voor de dieren en het koraal. Beter is om het afval te scheiden en te recyclen. Daarvoor moet je het eerst sorteren. Dan kun je de grondstoffen weer hergebruiken, dat is beter voor de natuur. ‘Onze mooie natuur is namelijk niet hermaakbaar', luidde de boodschap van deze dames.
Justin had een mooi plan gemaakt voor afvalbakken, waarin je afval kunt scheiden.
Het groepje van Lieke uit praktijkklas 1A vindt afval op straat maar rommelig, het geeft ergernis en een onveilig gevoel. De teamleden zijn van mening dat iedereen gewoon zelf haar of zijn troep in de afvalbak moet doen: "We hebben een opdracht vanuit de bijbel om goed voor de aarde te zorgen, dit heet 'goed rentmeesterschap'". Liekes groepje vond informatie op de website www.bewaardeschepping.nl

Posters
Rector Adam van Heest vroeg aan de leerlingen of zij een plan hadden om de school en de omgeving van de school schoon te houden. Daar wisten de jongeren wel antwoord op: de bakken 'opleuken' en op die manier zwerfafval opvangen. Daarnaast zijn ze graag bereid posters te ontwerpen, die op de digiborden in de aula getoond kunnen worden. Zo roepen ze alle leerlingen op om hun afval in de prullenbak bak te deponeren. Verder denken zij dat meer lessen over het onderwerp (zwerf)afval zeker zullen helpen. En dat de school afval moet gaan scheiden. Edwin van Balen-van Franeker, beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Goeree-Overflakkee, woonde voor de eerste keer een eindpresentatie bij van het gastlesproject 'Scholen voor Duurzaamheid' over afval van de Stichting Milieu Dichterbij. Hij nodigde de jongelui uit om een kijkje te komen nemen bij de gemeentelijke milieustraat. Daar voelden de leerlingen wel voor.

Een schone omgeving blijft schoner
De praktijkklassen hebben ook een schoonmaakactie gehouden rond de school. De leerlingen verzamelden daarbij 18,5 kg afval in nog geen uur tijd. Dit leverde complimenten op van de buren. De docenten Andrea Klink en Mariëlle van den Berg zijn zeker van plan om vaker opruimacies te houden, want een schone omgeving blijft schoner, is hun overtuiging.

De leerlingen beleefden zichtbaar veel plezier aan het lesproject. Al is het best spannend om een presentatie te houden voor de leerlingen van de andere klas en de gasten. Dit project krijgt zeker een vervolg op CSG Prins Maurits.

De Stichting Milieu Dichterbij verzorgt milieulesprojecten op scholen op Goeree-Overflakkee in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee.

DeltaFiber