PREZO Keurmerken voor CuraMare

De woonzorglocaties van CuraMare -De Vliedberg, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en De Goede Ree en CuraMare Thuiszorg- behouden het in 2013 behaalde PREZO Keurmerk.

Op 1 en 2 mei 2014 zijn de locaties opnieuw beoordeeld. De auditor sprak lovende woorden uit over de organisatie en was onder de indruk van het enthousiasme van de medewerkers.

PREZO is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op verantwoorde zorg. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die de medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Met het behouden van het PREZO Keurmerk toont CuraMare aan continue verantwoorde zorg te leveren aan de cliënten. Jaarlijks wordt getoetst of de organisatieonderdelen nog steeds voldoen aan de keurmerken.