Problemen met nieuwe regeling leerlingenvervoer

Sinds 2013 is er een nieuwe regeling voor leerlingenvervoer. Dit pakt niet voor iedereen gunstig uit. Een schrijnend geval is de situatie van een broertje en een zusje uit Stellendam. Tot vorig jaar konden deze kinderen met een beperking gebruikmaken van taxivervoer. Nu moet de moeder elke dag meerdere keren heen en weer om de kinderen te brengen en op te halen bij het regulier voortgezet onderwijs in Middelharnis.

In het bovenstaande geval is een gemeenteambtenaar van mening dat de kinderen met de bus naar school kunnen en dat eventueel hun broer wel de begeleidende taak op zich kan nemen. Echter, de kinderen kunnen vanwege hun beperking geen lange afstanden lopen en hebben beide een driewielfiets (15 en 13 jaar oud). Beiden kinderen hebben een nierafwijking waardoor fysieke conditie veel minder is als bij gezonde mensen. Daarnaast hebben ze allebei een netvliesafwijking en kunnen bij schemer of bij donker slecht zien.

Oproep
Deze situatie staat waarschijnlijk niet op zichzelf. Er is een werkgroep opgezet die aan het onderzoeken is hoeveel kinderen buiten de boot vallen met deze nieuwe regeling en of hier iets aan gedaan kan worden. Loopt u ook tegen problemen aan? Mail naar: passendvervoer@gmail.com.