Proef om sterkte van dijken met een zandondergrond te testen

Foto

In 2021 start waterschap Hollandse Delta een proef om de sterkte van dijken met een zandondergrond die dichtbij zee liggen te testen. Er zijn aanwijzingen dat dijken met zogeheten getijdenzand in de dijkvoet sterker zijn dan dijken met rivierzand. Maar dat is nog niet voldoende in de praktijk getest. Het waterschap krijgt voor de proef ruim 5 miljoen euro vanuit het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2022 moeten de resultaten van de proef beschikbaar zijn.

Piping
Eén van de risico’s bij dijken is dat het water door de voet van de dijk naar de andere kant stroomt. In vaktermen wordt dat ‘piping’ genoemd. Als het gaat om kleine hoeveelheden, is dat geen probleem, maar als het een grotere waterstroom is, kan het de dijk verzwakken.
Nu de dijk langs de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen geen functie meer heeft omdat de polder aan de natuur wordt teruggeven, kan daar een praktijkproef plaatsvinden. Bij de proef onderzoekt het waterschap de weerstand van getijdenzand onder dijken.

Dijken beoordelen
Alle dijken in Nederland worden minimaal eens in de twaalf jaar volgens eenzelfde methodiek beoordeeld. Als uit de proef blijkt dat er veel minder water door de voet van een dijk met getijdenzand kan doordringen, kan dat voor heel Nederland een besparing opleveren van naar schatting 100 miljoen euro. Daarvoor moet dan wel de beoordelingsmethodiek worden aangepast. Op minder plaatsen hoeven dan de dijken te worden verhoogd en er is op plaatsen waar dat wel moet gebeuren minder ruimte nodig.

Samenwerking
Waterschap Hollandse Delta laat de proef in afstemming met Living Lab Hedwige-ProsperPolder' (LLHPP) dat is opgericht door het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) Vlaanderen en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer uitvoeren. Dat gebeurt door de geodataspecialist Fugro en kennisinstituut Deltares. De kosten van het onderzoek zijn ruim 5 miljoen euro. Waterschap Hollandse Delta krijgt de kosten voor 100 procent vergoed uit het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

Prosper- of Hedwigepolder
De Prosper- of Hedwigepolder ligt op de grens van Nederland en Vlaanderen en wordt weer een getijdennatuurgebied met hoog en laag water. De polder biedt straks ruimte voor overtollig water waardoor Vlaanderen beter beschermd is tegen overstromingen. Het is uitgelezen kans voor waterschap Hollandse Delta om hier de praktijkproef piping in getijdenzand te kunnen uitvoeren.