Provincie investeert in toegankelijkheid toerisme

Provincie Zuid-Holland investeert in 2008 opnieuw in de (cultuur)toeristische en recreatieve ontwikkeling van Zuid-Holland. Een totaalbedrag van € 225.000 wordt ingezet voor projecten op de Brouwersdam en in de Hollandse Biesbosch om het toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid-Holland beter bereikbaar te maken en de informatievoorziening hierover te verbeteren. De subsidies komen uit het budget voor vrijetijdsbeleid.

De provincie bevordert het bezoek van toeristen en recreanten naar en binnen de provincie. Dat moet onder meer leiden tot een toename van de toeristische bestedingen met 10 procent in de periode 2006-2010. Om deze doelstelling te behalen heeft de provincie in 2008, net als het voorgaande jaar, in totaal € 855.000 aan projecten gesubsidieerd. De investeringen passen binnen het kader van het provinciale vrijetijdsbeleid, de Agenda Vrijetijd 2006-2010.

Betere bereikbaarheid voor Brouwersdam en Biesbosch
Met het huidige bedrag van € 225.000 worden twee projecten in Zuid-Holland gerealiseerd om de bereikbaarheid van het toeristisch-recreatieve aanbod te verbeteren. Het eerste project heeft betrekking op de Brouwersdam. Deze toeristische trekkker tussen Goeree-Overflakkee en het Zeeuwse Schouwen-Duiveland wordt beter gepositioneerd. Dat gebeurt door de reguliere en speciale zomerbussen breder onder de aandacht te brengen bij bezoekers, hiervoor een aantrekkelijk en duurzaam vervoersconcept te ontwikkelen en door arrangementen aan te bieden. De koppeling tussen verblijf (accommodaties) en vermaak (attracties, horeca en detailhandel) moet de concurrentiepositie verbeteren en tot hogere bestedingen leiden.

Het tweede project betreft het realiseren van een steiger in de Hollandse Biesbosch, waaraan zowel de waterbus als de watertaxi kunnen aanmeren. Deze steiger is een belangrijke schakel in de driehoek Hollands Glorie, het toeristisch marketingconcept van de Drechtsteden. Met deze steiger worden de historische binnenstad Dordrecht, Kinderdijk en Biesbosch via het water met elkaar verbonden.

Plezier voor meer mensen
Door het recreatieve aanbod beter en verantwoord toegankelijk te maken, knelpunten op te lossen en goede informatie te geven, kunnen meer inwoners en toeristen genieten van al het moois dat Zuid-Holland heeft te bieden. En dat ook nog eens op een manier die minder belastend is voor het milieu. De inzet van de provincie is erop gericht om zoveel als mogelijk projecten met elkaar te verbinden en/of aan te haken bij successen van andere partijen.