PvdA vraagt om uw suggesties begrotingstekort

De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee begint met een tekort op de begroting van vele miljoenen. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich op dit moment over mogelijke bezuinigingen. De Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee wil niet afwachten totdat het college van B&W met panklare voorstellen komt, maar wil nu al met alternatieve ideeën komen.

De Partij van de Arbeid roept daarom alle burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven op met suggesties te komen door antwoord te geven op twee vragen:

  1. Waarop kan de gemeente bezuinigen, zonder dat de dienstverlening naar burger, maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven er op achteruit gaat?
  2. Hoe kan de gemeente meer geld verdienen, zodat er minder bezuinigd heeft te worden?

Indien u ideeën, plannen of voorstellen heeft ga dan naar www.witboekGO.nl en laat uw suggesties achter. De PvdA zal alle relevante suggesties bundelen en begin maart 2013 aanbieden aan het college van B&W.