Raad Oostflakkee kiest voor zelfstandigheid

De gemeenteraad van Oostflakkee heeft in zijn vergadering op 29 januari 2009 uitspraak voor een zelfstandige gemeente gedaan. Dit in reactie op de instelling van de adviescommissie Schutte, door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Van de voorgelegde varianten voor de bestuurlijke toekomst gaat voor het overgrote deel van de raadsfracties de voorkeur uit naar zelfstandigheid waarbij één ambtelijke organisatie met een passende bestuurlijke vormgeving uitgangspunt is.

Teleurstelling over het feit dat het de gemeenten zelf nog niet is gelukt om hierover tot overeenstemming te komen werd op deze avond uitgesproken. Vooruitkijkend wil de raad van Oostflakkee het korte resterende tijdsbestek benutten om met de andere gemeenten op het eiland tot overeenstemming te komen. De gemeenteraden worden op korte termijn uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst waarbij men het van groot belang vindt dat de vier gemeenten zelf de regie op het proces inhoud geven.

De raad van Oostflakkee zal dit onderwerp in een van de volgende raadsvergaderingen opnieuw bespreken.