Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Raad stemt voor subsidieverzoek GOED voor GOED

Foto

De raadsvergadering op donderdag 14 december 2023 was een spannende avond voor GOED voor GOED. Ze stonden als punt 10 op de agenda. In het overleg van 9 november waren vragen gesteld: Waarom is de aanvraag hoger dan andere jaren? Is de doelmatigheid hiervan wel goed onderzocht? Vanavond bleek dat de aanvraag van de zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer te verantwoorden viel. In nog geen vijf minuten lichtte D66 toe hoe alle eerdere bezwaren waren weggenomen en stemden ze net als de rest van de raad voor een subsidie van ruim 200.000 euro voor 2023 en voor 2024 een subsidie van ruim 400.000 euro.

Joost van Welsenis, directeur GOED voor GOED, begreep begin november de bezorgdheid in de raad. Hij en zijn team nodigde de fracties daarom uit op hun locatie. “We wilden  laten zien hoe onze organisatie werkt en waar we tegenaan lopen. Elk jaar vragen we een subsidie aan en is het afwachten of we die krijgen. Onze organisatie is gegroeid, er zijn veel mensen afhankelijk van ons. Zowel wij als de beleidsmedewerkers van de gemeente vonden het daarom tijd voor een meer structurele oplossing. Eén waarmee we een vergoeding krijgen op basis van de geboden hulp per persoon. Op deze manier stappen we af van de jaarlijkse onzekerheid en kunnen we beter monitoren hoeveel mensen we op welke manier helpen.”

Duidelijke rol voor GOED voor GOED en Cherity Re-use
De raad onderkende eerder al dat ze GOED voor GOED zien als een belangrijke schakel in het zorgnetwerk van het eiland. De kringloop biedt zoveel meer dan dagbesteding alleen. Ze zijn er voor iedereen die wat extra aandacht nodig heeft op diverse gebieden. Van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot gezinnen die niet rond kunnen komen. Goed voor Goed springt samen met zusje Cherity Re-use, de tak van GOED voor GOED die gratis spullen geeft aan hen die het nodig hebben, overal in.

Laagdrempelige hulp voor iedereen
Van Welsenis: “We zijn op een punt gekomen dat het belangrijk is om dat wat we doen, nog beter zichtbaar te maken. Voor onszelf, onze medewerkers, de instanties met wie we samenwerken en bovenal voor de mensen die we helpen. Door hen te volgen, kunnen we nog meer gericht hulp bieden. Ons credo blijft: iedereen is welkom. We gaan onze bezoekers niet vermoeien met hoe wij het achter de schermen verwerken. “

Nieuwe werkwijze vorm geven
Het registreren brengt voor de organisatie extra kosten met zich mee. Ze gaan over naar een klantvolgsysteem en kijken hoe ze hun begeleiders goed kunnen faciliteren bij deze nieuwe werkwijze. Dit verklaart mede de hogere subsidie aanvraag: “ We zien het als een investering  om onze organisatie verder te professionaliseren. “

Doelmatigheid in zorg en maatschappelijke taken
D66 die eerder kritisch was ten opzichte van het verzoek, gaf vanavond aan hier helemaal anders in te staan. Na een bezoek aan de organisatie en een gesprek met de klankbordgroep Sociaal Domein zeggen zij achter de doelmatigheid van de zorgtaken en maatschappelijke diensten van GOED voor GOED te staan. Ze stemmen voor de verhoogde subsidie en daarmee voor de vernieuwde aanpak.

Een mooi kerstgeschenk
Het team van GOED voor GOED, dat de hele avond in spanning alle agendapunten heeft afgewacht, verlaat jubelend de zaal. Voorzitter Ada Grotenboer zegt lachend, volgens mij zijn ze blij. En dat lijkt  een understatement. De opluchting is van de gezichten af te lezen. Cherron, van Cherity Re-use, straalt: “Ik ben zo blij. Ik kon het niet laten om op de gang nog even te juichen. Dat we doorkunnen betekent zoveel voor zoveel mensen.”