Luister of kijk online naar de lokale omroep

Record zwerfafval ingezameld door vissers van Stellendam

Foto

In 2019 is door de vissers van 10 schepen een record hoeveelheid van 71.820 kilo zwerfafval ingezameld. Nog niet eerder is er binnen het Fishing for Litter project in één jaar tijd zoveel afval ingezameld door de vissers die lossen op Stellendam.

Landelijk is door 137 vissers uit 13 havens zelfs 558.325 kilo opgehaald. Wethouder Tea Both, vice-voorzitter van KIMO Nederland en België reikt vrijdag 11 september rond 08:00 uur de eerste deelnamecertificaten van Fishing for Litter uit aan de vissers van Stellendam. Zij ontvangen het certificaat uit blijk van waardering voor een enorme maatschappelijke dienst.

Recordhoeveelheden opgevist afval
Bodem- en garnalenvissers worden door KIMO Nederland en België ondersteund om opgevist afval mee te nemen naar land. “Hiermee wordt voorkomen dat het zwerfvuil uit zee aanspoelt op de stranden en wordt de Noordzeebodem schoner”, vertelt Tea Both. In de afgelopen 10 jaar is er in Stellendam gemiddeld ongeveer 28 ton afval per jaar opgehaald. In 2019 was dit ruim 71 ton en ook voor 2020 wordt een nieuwe record verwacht. Dit komt onder andere door een toename van het aantal deelnemers in 2018 en 2019. Ook wordt er door de omschakeling van pulsvisserij naar de ouderwetse boomkorvisserij meer zwerfafval van de bodem opgevist.

Bewuste omgang met het milieu
Het Fishing for Litter project heeft als doel de bestaande verontreiniging van de zee terug te dringen en zoveel mogelijk nieuwe vervuilingen te voorkomen. Het blijkt een groot succes: “de beviste gebieden worden merkbaar schoner en het aantal stuks gemonitord strandafval afkomstig van de visserij vertoont al enkele jaren een dalende trend”, aldus Both. Het toewerken naar de ambitie dat er geen nieuw afval van de visserij zelf op stranden wordt aangetroffen doen de vissers en de haven samen met 21 andere partners binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Hierin wordt op een effectieve en werkbare manier samengewerkt aan concrete acties om de afvalkringloop te sluiten en te voorkomen dat afval in zee beland.

Financiering
Overheden en marktpartijen dragen evenredig bij aan de financiering van het verwerken van 316 ton afval. Omdat er momenteel meer afval aangeboden en verwerkt wordt, is aanvullende financiering noodzakelijk. Organisaties en bedrijven die een schone zee en schone stranden belangrijk vinden, kunnen sponsor worden van Fishing for Litter.