Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Regionaal Hennepteam actief op Goeree-Overflakkee

Foto

Vanaf 1 maart 2023 werkt de gemeente Goeree-Overflakkee samen met het Regionaal Hennepteam. Met de inzet van dit team staat Goeree-Overflakkee sterker in de aanpak tegen drugs. Dat past uitstekend bij de ambities van de gemeente en haar partners met betrekking tot de aanpak tegen verslavingsproblematiek en ondermijning.

Het Regionaal Hennepteam, oorspronkelijk opgericht door de gemeente Rotterdam, bestaat uit experts op het gebied van het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen. Het team onderzoekt meldingen van inwoners en signalen van partijen als bijvoorbeeld netbeheerder Stedin. Bij het aantreffen van een hennepkwekerij wordt er op basis van de Woningwet (brandgevaar) zo spoedig mogelijk overgegaan tot ontmanteling.

“We werken aan een gezond, vitaal en veilig Goeree-Overflakkee”
Wethouder Berend Jan Bruggeman is enthousiast over de samenwerking met het Regionaal Hennepteam. “Het tegengaan van middelengebruik is ontzettend belangrijk. Het stoppen van de productie van drugs helpt daar uiteraard bij. Het sluit ook aan bij onze ambities van SamenZien, een netwerk van betrokken partijen die zich samen sterk maken voor een toekomst zonder middelengebruik. Met het project ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’ richten we ons hierbij in het bijzonder op de jeugd.”

Hulp van inwoners en ondernemers is essentieel voor de strijd tegen drugs
Daarom startte gemeente Goeree-Overflakkee in 2022 een campagne over ondermijning. Ondermijning is het effect van de georganiseerde criminaliteit op de (lokale) samenleving. Burgemeester Ada Grootenboer: “Hennepkwekerijen hebben een enorm negatief effect op de leefbaarheid in onze samenleving. Denk in eerste instantie aan brandveiligheid, maar ook het uiteindelijke middelengebruik. Daarom ben ik blij dat het Regionaal Hennepteam actief aan de slag gaat in onze gemeente.”

Een vermoeden van ondermijning? Maak een melding!
Met de komst van het Regionaal Hennepteam worden meldingen van inwoners en ondernemers nog belangrijker. De gemeente roept dan ook op om bij signalen of vermoedens van ondermijning een melding te maken via de app ‘Meld een vermoeden’. Melden kan eventueel anoniem. Deze meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Het doel is om de ogen van professionals, ondernemers en inwoners in de gemeente te gebruiken om de gemeente en de politie te voorzien van belangrijke informatie. En dat kan, mede door de inzet van het Hennepteam, nét het cruciale puzzelstukje opleveren om een zaak op te lossen.

Meer informatie over ondermijning en (het gebruik van) de app is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/ondermijning.