Rel om vergunning circus op zondag

Foto

Geheel in strijd met de wet heeft de gemeente Goeree-Overflakkee circus Belly Wien een vergunning afgegeven voor de periode 2 tot en met 7 juli 2014 behoudens zondag 6 juli. Burgemeester Ada Grootenboer weigerde de vergunning te tekenen, waardoor het circus met de rug tegen de muur stond. Diverse inwoners van Flakkee staan op hun achterste benen.

Door onze verslaggeefster Mirjam Boertje

Tourneemanager Terry Mullens is er duidelijk over: "We konden geen kant op, want we hadden geen getekende vergunning. De burgemeester wilde dat niet doen, ómdat er zondag in stond. Het getekende exemplaar ontvingen we pas maandag, met uitzondering van de zondagvoorstelling. Voor die voorstelling hadden we al flink wat kaarten verkocht, dus de financiële strop laat zich raden. Nog los van de mensen die we moesten teleurstellen én van de mensen die voor niks zijn gekomen."

In de raadsvergadering van 10 juli 2014 beweert Grootenboer dat ook voor de zondag een vergunning is afgegeven. "Wat de burgemeester ook beweert, er was geen toestemming voor de zondag", zegt Johannes Reyntjes uit Oude-Tonge. "De gemeente kón de voorstelling wettelijk niet tegenhouden (de zondagsrust duurt wettelijk tot 13:00 uur - red.). In een memo aan de raadsleden geeft de burgemeester de ambtenaren min of meer de schuld. Zo lust ik er nog wel een paar. Uiteindelijk is zij de verantwoordelijke vergunningenverstrekker. Een minister zou voor zo'n akkefietje moeten aftreden. En dat allemaal naar aanleiding van de mededelingen van raadslid Kees van Dam (SGP), die blijkbaar zijn eigen 10 geboden niet kent. Gebod 9: 'Gij zult niet liegen' en dat geldt uiteraard ook voor een raadslid. Hij vertelde de burgemeester dat er in het verleden op zondag geen circusvoorstellingen in Oude-Tonge werden gegeven. Dat de heer van Dam naar zijn eigen zeggen verkeerd is ingeseind, valt hem aan te rekenen. Een raadslid behoort betrouwbare informatie te verstrekken, hij had het moeten natrekken."

Rob Maliepaard, fractievoorzitter Goeree-Overflakkee Samen (GOS), is van mening dat ons eiland op weg is naar het kalifaat Goeree-Overflakkee: "Waar elders in de wereld een kalifaat wordt gevestigd met veel geweld, komt op Goeree-Overflakkee zo'n kalifaat sluipenderwijs tot stand. Eerst was er al het gedoe rond de dodenherdenking op 4 mei. Met name de SGP en haar aanhang drong aan op een officiële herdenking op zaterdag 3 mei. Het College had voor die tijd al uit eigen beweging besloten alle herdenkingen 'met zachte hand' te dwingen tot een sobere herdenking. Het zwembad in Stellendam, een publiekstrekker en één van de weinige ‘slecht weer' accommodaties op het eiland, is op zondag gesloten. Volgens het College is dat 'alleen maar omwille van het beheersen van de exploitatiekosten'. Je moet wel heel erg simpel zijn om in zo'n verhaal te geloven. En nu is daar het weigeren van een vergunning voor het circus Belly Wien om op zondagmiddag een voorstelling te geven. Ook hier wordt weer zo'n flauwekul verhaaltje opgehangen over de gang van zaken. Het College is waarschijnlijk van mening dat de bevolking zo dom is dat alles toch wel wordt geloofd. De SGP -waar men de mond vol heeft van respect voor de ander en van ‘samen'- heeft de macht en dat zal de niet-SGP-bevolking merken ook."

Desgevraagd reageert een woordvoerder van de gemeente: "Het circus Belly Wien heeft bij de gemeente een vergunningaanvraag ingediend voor een periode waarin zondag 6 juli was begrepen. Er was geen wettelijke grond tot weigeren, waardoor de gemeente voornemens was de vergunning te verlenen. Dit voornemen is gedeeld met het circus, vergezeld met het verzoek om geen voorstelling te geven op de zondag. Het circus stemde in met dit verzoek. Bovenstaande werd met de gemeenteraad gedeeld. De burgemeester werd echter pas na de raadsvergadering geattendeerd op het feit dat de afdeling vergunningverlening in al haar ijver na instemming van het circus om op zondag geen voorstelling te houden, de vergunning conform die toezegging heeft aangepast."

Er is nooit sprake van ‘overleg' of 'overeenstemming' geweest, aldus Mullens, volgens wie het circus al jaren op zondag -de beste dag voor Belly Wien- optreedt in Oude-Tonge. Sinds de eenwording van de vier gemeenten is dit een probleem. "De feiten worden verdraaid. De wijze waarop wij de aankondiging dat er zondag geen voorstelling was op onze website hadden gezet, was volgens de gemeente niet correct. Waarom had ik er 'op last van de gemeente' neergezet? 'We' hadden dit toch immers in overleg besloten. Ik heb toen nog even haarfijn uitgelegd wat 'in overleg' inhield en dat hier geen sprake van was. Er is mij mede gedeeld: op zondag geen vergunning. Ik heb dan ook gezegd dat het zo bleef staan."