Restauratie beeld Hilstraat begonnen

Het beeld dat in 1957 onthuld is ter nagedachtenis aan de wederopbouw van Oude-Tonge na de watersnoodramp krijgt een nieuwe plaats. Onlangs is het beeld weggehaald aan de Hilstraat en meegenomen voor een schoonmaakbeurt. Daarna wordt het voorzien van een nieuwe sokkel en geplaatst op een andere locatie.

Het beeld met de naam 'uit de modder herrezen' is in 1957 geplaatst in de Hilstraat vóór een aantal woningen dat is gebouwd na de ramp. Er is gekozen om het beeld te verplaatsen naar de Julianastraat om het daar een plaats te geven voor de nieuw gebouwde Zweedse woningen. Op de oude locatie stond het beeld gedeeltelijk verscholen achter een rij auto's. Bovendien stond het onder een boom waardoor het beeld in de loop der jaren door bladverlies erg vuil is geworden.

Het beeld komt in de Julianastraat meer in het zicht te staan en het past goed bij de oorsprong van de nieuw gebouwde woningen. Aan één van die woningen hangt een bord met daarop een afbeelding van de oude en nieuwe Zweedse woningen, met daarbij de ontstaansgeschiedenis. Samen met het kunstwerk wordt zo op passende wijze aandacht besteed aan een stuk wederopbouw na de watersnoodramp.

Wanneer de nieuwe sokkel gereed is en het beeld schoon is, wordt het beeld geplaatst. Op zaterdag 23 mei 2009 wordt het beeld vervolgens opnieuw onthuld. Er is gekozen voor deze datum, omdat op diezelfde dag in 1957 het beeld onthuld is aan de Hilstraat.