Roompot mag bungalows bouwen op Ouddorpse camping

Niets staat recreatiebedrijf Roompot BV in de weg om de Ouddorpse camping De Groene Weide om te vormen tot een recreatiepark met bungalows. In een spoeduitspraak stelt de Raad van State min of meer dat de campinggasten te laat zijn met hun bezwaren tegen het omvormingsplan.

Als de kampeerders iets tegen het bungalowplan hadden willen doen, hadden ze in 2011 al bezwaar moeten maken tegen het bestemmingsplan 'Duinlust- Groene Weide'. Dat plan maakt de bouw van recreatiebungalows al in principe mogelijk. Het recente bestemmingsplan 'Recreatieterreinen 2012', waartegen de kampeerders hun pijlen richten, regelt alleen een hogere bouwhoogte en andere bouwmogelijkheden. Het verwijderen van de tenten en caravans en de bouw van bungalows is al mogelijk.

Om die reden weigert de Raad van State het bestemmingsplan 'Recreatieterreinen 2012' te blokkeren. Daarmee is voor Roompot de weg vrij om de camping eind dit jaar te ontruimen en vol te bouwen met bungalows. Het enige dat de kampeerders nog kunnen doen is het aanvechten bij de civiele rechter van het opzeggen van hun huurcontracten. Maar kans op succes in die civiele procedure lijkt ook niet bijster groot. De huidige campinggasten zullen hun stek hoogstwaarschijnlijk moeten opgeven.

DeltaFiber