Rubensplein krijgt nieuwe inrichting

Foto
Omwonenden Rubensplein kiezen voor pannacourt en verkeersplein

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat, na de verplaatsing van de skatevoorziening, het Rubensplein in Middelharnis intact blijft als speelplein. Samen met omwonenden is daarom van gedachten gewisseld over de nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Eind van 2015 verwacht de gemeente het Rubensplein gedeeltelijk te kunnen herinrichten met onder meer een pannacourt en een verkeersplein.

Pannacourt en verkeersplein
Eind mei 2015 is voor omwonenden en andere geïnteresseerden een inloopmiddag en -avond georganiseerd in Wijkcentrum Doetinchemsestraat aan het Rubensplein. Hier zijn vier varianten gepresenteerd in de vorm van schetsontwerpen en werd meer informatie gegeven over de herinrichtingsmogelijkheden. De meerderheid (49 van de in totaal 89 stemmen) heeft de voorkeur gegeven aan een gecombineerde variant waarin een pannacourt (kleine voetbalkooi) en een verkeersplein gerealiseerd worden.

Speelse uitstraling
Uit de gesprekken met omwonenden is gebleken dat een speelse uitstraling van het plein zeer wenselijk is. Daarom is er voor gekozen om enkele gekleurde betonnen bollen te plaatsen en twee speelattributen toe te voegen.

Speelwaarde
"Het Rubensplein heeft een belangrijke functie als speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Met het wegvallen van de skatevoorziening is ook een deel van de speelwaarde van het plein verdwenen. Ik ben blij dat op basis van de inbreng van de omwonenden een keuze is gemaakt voor de herinrichting", zegt wethouder Gerrit de Jong.

Onderzoek
DCMR is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke geluidshinder die kan ontstaan door de gewenste pannacourt. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat als de pannacourt op een minimale afstand van 35 meter tot de omliggende woningen wordt geplaatst er naar verwachting geen overmatige hinder ontstaat. De gemeente Goeree-Overflakkee volgt dit advies van DCMR en houdt daar rekening mee met het plaatsen van de pannacourt.

Meer informatie
De vergunningaanvraag voor de pannacourt is ingediend. De gemeente verwacht dat de vergunningprocedure in november 2015 afgerond is. Voor meer informatie over de gedeeltelijke herinrichting van het Rubensplein kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Kreemer, Medewerker Kern- en buurtgericht werken, via het algemene telefoonnummer 14 0187.