Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Samenwerking in Haringvlietgebied levert miljoenen investering op

Foto

De Landschapstafel Haringvliet is definitief afgesloten. De Provincie Zuid-Holland heeft het eindverslag van De Landschapstafel goedgekeurd en daarmee is de samenwerking van 16 organisaties ten einde. De Landschapstafel, opgericht in 2016, bestond uit gemeenten, natuurorganisaties, recreatieorganisaties, het waterschap en de provincie. Het doel was om de natuur, biodiversiteit, bereikbaarheid en beleefbaarheid in en rondom het Haringvliet te verbeteren. Deze inspanningen hebben geleid tot een investering van bijna €18 miljoen in het gebied.

Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee, voorzitter van de Landschapstafel, benadrukt het belang van deze samenwerking. Hij stelt dat door deze samenwerking verschillende partijen, waaronder natuurorganisaties, gemeenten, ondernemers en recreatieorganisaties, elkaar beter hebben gevonden. Dit leidt tot nieuwe projecten en biedt kansen voor financiering via andere subsidieprogramma’s zoals Leader en Regio Deal. Dit is gunstig voor de natuur, recreatie en economie in het Haringvlietgebied.

Investeren in de toekomst
In acht jaar tijd zijn alle 33 aangevraagde projecten uitgevoerd, soms met aanpassingen vanwege nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden. Dankzij de inzet van de Landschapstafel is bijna € 18 miljoen geïnvesteerd in het Haringvlietgebied. Van dit bedrag kwam € 5 miljoen van de Landschapstafel zelf, nog eens € 5 miljoen uit het Droomfonds van de Stichting Doen (gefinancierd door nationale loterijen), en de resterende € 8 miljoen is bijgedragen door de deelnemende partners.

Natuur en recreatie sterker in het Haringvlietgebied
De Landschapstafel heeft veel bijgedragen aan de natuur, natuurbeleving en recreatie in het gebied. Naast directe verbeteringen heeft de samenwerking geleid tot indirecte investeringen door ondernemers en een toename van de bestedingen door bezoekers, waardoor de totale opbrengst in feite nog groter is. Enkele hoogtepunten van de projecten zijn onder andere:

  • De aanleg van een struinroute en kwaliteitsimpuls in de Korendijkse Slikken
  • De (natuur)inrichting van de getijdenoevers van het Zuiderdiep
  • Het drijvende broedvogeleiland
  • Vogelobservatorium Tij in Stellendam
  • De kwaliteitsimpuls Quackstrand met botenhelling en aanlegsteiger voor recreatievaart
  • De fietsroute Rondje Voorne-Putten

Met de afsluiting van de Landschapstafel Haringvliet wordt een succesvolle periode van samenwerking en investeringen gevierd, die het Haringvlietgebied een flinke impuls heeft gegeven op het gebied van natuur, recreatie en economie.