Samenwerking van elektriciteit grootgebruikers via EcoNL

Foto

Na jaren van voorbereiding is EcoNL van start gegaan. EcoNL is een samenwerking van elektriciteit grootgebruikers, opgericht om onderling elektriciteit uit te wisselen en indien nodig gezamenlijk in te kopen en te verkopen. Grootgebruikers hebben dan geen energiebedrijf meer nodig. De coöperatie EcoNL vervult deze rol.

EcoNL werkt samen met lokale en regionale overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland hebben bij het ontstaan van deze coöperatie financieel geholpen. Men zag het belang van lokale energieopwekking en lokaal gebruik van energie in en stimuleerde het initiatief met een startsubsidie. Stichting Energieke Regio heeft het project tijdens de onderzoeks- en oprichtingsfase begeleid.

EcoNL is een coöperatie zonder winstoogmerk. EcoNL streeft naast rendement voor de deelnemers ook een maatschappelijk doel na. Zo zal er ieder jaar bepaald worden welke duurzame initiatieven gesteund gaan worden. Dit doen de leden van EcoNL.

Vanaf januari 2021 kunnen bedrijven en maatschappelijke instellingen, mits ze grootgebruiker zijn, met hun energiecontract overstappen naar EcoNL. Zij worden dan lid van de coöperatie en kunnen dan, samen met de andere leden, bepalen hoe hun coöperatie verder vormgegeven moet worden. Alle voorwaarden en tarieven zijn bij het bestuur van EcoNL op te vragen. Neem contact op door middel van het contactformulier op de website Econl.nl of via info@econl.nl.