Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Regio Deal van 20 miljoen euro

Foto

Regio en Rijk investeren 20 miljoen euro om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken. Dat is besloten in de ministerraad van 9 februari 2024. Dat bedrag wordt in de komende jaren geïnvesteerd in de regio om de kwaliteit van wonen, werken en leven te versterken.

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten dienden dit najaar gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal in bij het Rijk. De aanvraag werd ondersteund door vele partijen uit de regio Zuid-Hollandse Delta. Samen met ondernemers en onderwijs investeren de vier gemeenten € 10 miljoen (met een onderverdeling van € 6.45 publiek en € 3.55 privaat) in de brede welvaart. De Regio Deal houdt in dat het Rijk dit bedrag verdubbelt. Het geld wordt ingezet om toekomstgericht leren en werken te stimuleren en om de leefomgeving meer duurzaam en veilig te maken.

Investeren in de Zuid-Hollandse Delta is nodig om de brede welvaart in deze regio op peil te houden en te versterken. Door ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening), grote regionale opgaven (rond arbeidsmarkt), landelijke opgaven (landbouw transitie) en mondiale uitdagingen (circulaire- en energietransitie) staat de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio namelijk onder druk. De gemeenten hebben samen met ondernemers en onderwijs de ambitie om met praktische projecten de toekomst te verzekeren van een aantrekkelijke regio waar je prettig kan wonen, werken en leven. De eerste concrete plannen liggen al klaar. Nieuwe projecten kunnen nog worden ingediend.

In 2020 sloot het Rijk met de regio Zuid-Hollandse Delta ook een deal. Geïnvesteerd werd in: agrifood, duurzaamheid, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. Op deze thema's ontwikkelden overheid, onderwijs en ondernemers met elkaar concrete uitvoeringsplannen en projectvoorstellen. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle gezamenlijke projecten en resultaten. Zoals de agrarisch ondernemer Jacob Jan Dogterom van Dogterom Flowerbulbs op Goeree-Overflakkee die met zijn innovatieve bedrijf pilots doet met waterstof en zelfrijdende zonnepanelen (foto).

Voor meer informatie over de samenwerking in de regio Zuid-Hollandse Delta en de ambities voor de toekomst ga naar www.regioZHD.nl.