Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Samenwerkingsovereenkomst tussen Kairos en Ontmoeting

Foto

Bestuurders van stichting Kairos en stichting Ontmoeting hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een logische stap, omdat er in de praktijk al intensief wordt samengewerkt. De organisaties kunnen nu nog beter gebruik maken van elkaars expertise en netwerk.

Kairos en Ontmoeting zijn er voor bank- en buitenslapers en jongeren of jongvolwassenen met complexe problematiek op Goeree- Overflakkee. Ontmoeting en Kairos merkten, vanuit hun ervaring in de praktijk op het eiland, dat er behoefte was aan hulp en onderdak op het eiland.

Met Kairos als maatschappelijke opvang op het eiland, de uitbreiding van veldwerk en ambulante begeleiding vanuit Ontmoeting vanaf dit jaar, ontstaat er een sluitende keten en kunnen de organisaties meer betekenen voor inwoners van Goeree-Overflakkee.

De samenwerking start met signaleren van problematiek. Dat gebeurt vaak met behulp van de outreachende benadering vanuit veldwerk. Afhankelijk van problematiek kan dan ingezet worden op ambulante hulp, tijdelijk verblijf en of een briefadres, stabilisatie van problematiek en toeleiding naar een langduriger oplossing, zoals wonen met begeleiding of beschermd wonen.