Scenario glastuinbouw & windmolenpark Oostflakkee

Foto

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is begonnen met het onderzoek naar een compensatiegebied voor duurzame glastuinbouw. Omdat in de provincie verspreid liggend glas wordt opgeruimd is het nodig om nieuwe glastuinbouwlocaties in te richten om te voorkomen dat het minimaal noodzakelijke volume aan glastuinbouw onder de grens van 5.800 hectare zakt.

In de gemeenten Oostflakkee en Kaag en Braassem wordt gekeken of daar een geschikt compensatiegebied ligt. De gemeenten werken mee aan het onderzoek.

Het onderzoek wat Royal Haskoning uit zal voeren moet uitwijzen wat de beste plek voor het compensatiegebied is, hoe de inpassing van het gebied er uitziet en wat er nodig is om het nieuwe gebied toegankelijk te maken. Het onderzoek kijkt ook naar combinaties van duurzame glastuinbouw met energiebeheer, waterberging, recreatie, natuur en educatie. Advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning voert het onderzoek uit. Op basis van dit onderzoek neemt de provincie in het najaar van 2009 een besluit over een mogelijke glastuinbouwlocatie binnen (een van) deze twee gemeenten.

Begeleidingsgroepen
In iedere gemeente is een bestuurlijke begeleidingsgroep samengesteld. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, de gemeenten, de milieu- en natuurbeweging, de landbouw en een onafhankelijk deskundige. Gedeputeerde Asje van Dijk is voorzitter van de begeleidingsgroepen.

Vooruitlopend aan dit onderzoek is het wellicht interessant wat de gevraagde 400 ha glas voor Oostflakkee zal betekenen. 400 Ha. glas houdt in dat er minstens 600 ha. nodig is aan extra infra, ruimtelijke inpassing, bestaande structuren etc.

Wat daarnaast minstens zo belangrijk is dat de structuurvisie 2040 van april 2009 aangeeft dat op de locatie waar als zoekgebied glastuinbouw aangegeven staat ook een 'vlek' zoekgebied windeenergie genoteerd staat. Naast de mogelijke kassen zouden hier dus ook windmolens kunnen komen. De gemeente(n) willen Goeree-Overflakkee promoten als eiland van van rust, natuur en recreatie. Maar passen daar grote hoeveelheden kassen en windmolens in het midden van het eiland bij?

Om de discussie te verhelderen en wellicht bewoners van Flakkee inzicht te geven in de problematiek heeft Kees van Wuyckhuyse, architect uit Achthuizen, met de middelen die hij voorhanden heeft, een en ander in beeld gebracht. Iets wat Royal Haskoning hopelijk ook zal gaan doen in hun rapportages.