Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Schriftelijke vragen D66 over vaccinatiegraad

Foto
Het zijn niet alleen de zwaar religieuze mensen van verschillende religies. Het zijn ook steeds meer de progressieve ouders die bewuste keuzes willen maken.

D66 Goeree-Overflakkee heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de vaccinatiegraad op het eiland. Gemeenteraadslid Jeffrey Verlegh van D66 wil graag weten wat de meest actuele cijfers zijn met betrekking tot de vaccinatiegraad voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma van kinderen op Goeree-Overflakkee. Ook wil hij weten wat er door het RIVM, de Rijksoverheid, het CJG, de GGD en de gemeente gezamenlijk wordt gedaan om de vaccinatiegraad op Goeree-Overflakkee te verhogen.

GGD GHOR Nederland en de GGD Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee onder valt, hebben onlangs zorgen geuit over de lage vaccinatiegraad van verschillende infectieziekten zoals kinkhoest, bof en mazelen. Die ziekten krijgen hierdoor meer kans, terwijl kinderen er ernstig ziek van kunnen worden en er zelfs aan kunnen overlijden. Omdat steeds minder kinderen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, neemt de groepsimmuniteit af, waardoor het risico op uitbraken toeneemt. De landelijke en regionale GGD's roepen op om maatregelen te nemen.

"Ik wil een helder beeld hebben van de situatie op Goeree-Overflakkee", legt Jeffrey Verlegh uit. "We weten iets over de stand van zaken met betrekking tot de vaccinatiegraad in Nederland, maar niet over de specifieke situatie op Goeree. Ik ben benieuwd of het college de cijfers heeft. De vaccinatiegraad in Zeeland is onder de 75% gezakt. Ik weet niet hoe dat hier is. Maar die landelijke situatie vind ik zorgelijk."

Volgens het D66-raadslid kan de lage vaccinatiegraad in Nederland mede te wijten zijn aan de coronacrisis. "Veel mensen zijn toen best het vertrouwen in de overheid kwijt geraakt." Het gaat om verschillende doelgroepen. "Het zijn niet alleen de zwaar religieuze mensen van verschillende religies. Het zijn ook steeds meer de progressieve ouders die bewuste keuzes willen maken. De GGD noemt dan ook oplossingen per doelgroep. Dat vind ik goed klinken."

Voorlichting
De GGD Rotterdam-Rijnmond doet op de eigen website een aantal voorstellen om de vaccinatiegraad te verhogen. Zo stelt de GGD een doelgroepgerichte aanpak voor, met bijvoorbeeld op maat gemaakte voorlichting, samen met sleutelpersonen, op locaties waar de doelgroep zich bevindt. "Zo kunnen mensen een weloverwogen keuze maken. Als je voor een vaccinatie gewoon bij je eigen huisarts terecht kan, die kan ingaan op je vragen en twijfels, dan kan dat veel helpen. Ook het vaccineren op locaties dichterbij en op meer flexibele tijden, of prikken zonder afspraak kan voor verbetering zorgen."

Jeffrey Verlegh wil van het college van B&W weten of die ook meerwaarde ziet in de voorstellen van de GGD, om die toe te gaan passen op Goeree-Overflakkee. "Wij willen op Goeree-Overflakkee tenslotte omzien naar elkaar."