SGP verkent kustzone van Goeree-Overflakkee

Foto

Op zaterdag 27 februari 2016 ging een groot deel van de SGP-fractie mee met Hans Klijn, initiatiefnemer van de petitie om het bouwen aan de kust van Ouddorp en de aangrenzende landerijen te stoppen. Eerder nodigde hij de gehele gemeenteraad uit om een fietstocht te maken langs de diverse locaties waar recreatie is beoogd. Vanuit VKGO fietste de heer Heintjes een deel van de ruim 30 kilometer tellende tocht mee. In de bijna 4 uur durende sessie werd men bijgepraat over tal van ontwikkelingen.

De fractie had al eerder in haar fractievergadering besloten om het gebied te gaan verkennen. De uitnodiging van Klijn kwam dan ook op het juiste tijdstip. In de raad van donderdag 3 maart wordt namelijk een nieuw gewijzigd bestemmingsplan besproken m.b.t. Ouddorp Duin. De SGP is ook van mening dat de kust niet volgebouwd moet worden. Door de kwaliteitsslag zullen er per saldo minder eenheden komen. Daartegenover staat dat er wel meer kwalitatievere woningen komen. Een vakantieganger van tegenwoordig vraagt (iets) meer en dat ziet ook de SGP en heeft daar oog voor. Erkent moet worden dat deze ontwikkeling wel meer oppervlakte vergt.

Balans
Veel ontwikkelingen kennen hun oorsprong al van jaren geleden en komen nu tot uitvoer. Zo ook de bouw van het recreatiepark van Landal tegenover de Klepperstee. Destijds is hiervoor in de landinrichting 49 ha. bestemd. Van belang is dat er een juiste balans wordt gevonden m.b.t. de geplande detailhandel in dat gebied. Er kan in de visie van de SGP slechts sprake zijn van kleine winkeleenheden.

Burgercontact
De fractieleden hebben de gevoeligheden geproefd die er bij de bewoners in Ouddorp leven. Op de fietstocht hebben de raadsleden ook een aantal burgers ontmoet die ter plekke de raadsleden van informatie voorzagen. Ook vanuit de recreatie zelf werden de fractieleden op hoofdlijn bijgepraat.

"Het was zondermeer zinvol en we hebben het initiatief van Hans Klijn zeer gewaardeerd", aldus fractievoorzitter Kees van Dam. "We hopen als fractie ook een keer naar Ouddorp te komen om onze standpunten met de bevolking te delen".