Slikken Melissant voor mindervaliden geen uitje

Foto

Jaren geleden zijn er schelpenpaadjes aangelegd bij de Slikken van Melissant om via deze wegen te genieten van de mooie omgeving. Niet alleen voor fietsers maar ook voor mindervaliden met een scootmobiel was dit een welkome aanwinst. Fietsers kunnen er vandaag de dag nog redelijk gebruik van maken maar mindervaliden stuiteren van hun scootmobiel af.

Door weinig onderhoud aan de schelpenpaadjes worden deze overwoekerd door gras en buntbossen. De paadjes zijn hierdoor een stuk smaller geworden. Mensen die op een scootmobiel moeten rijden ondervinden grote hinder van het slechte onderhoud. Waar vroeger de scootmobiel met de wielen, 72 cm breed, over de paadjes konden rijden daar hobbelt het voertuig nu over het gras en buntbossen.

Groenservice Zuid-Holland (GZH) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schelpenpaadjes. De organisatie geeft aan dat de schelpenpaadjes als recreatieve verbinding in een natuurgebied zijn aangelegd en als zodanig dus worden onderhouden. GZH is van mening dat het fietspad prima geschikt is voor dit doel en dat het veelvuldig gebruikt wordt door zowel fietsers als wandelaars. Waar mogelijk houden ze in de recreatiegebieden rekening met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Maar omdat in deze situatie sprake is van meerdere kilometers fietspad is het volgens de groene organisatie een forse investering om het pad geschikt te maken voor scootmobielen. Tevens zouden daardoor de onderhoudskosten fors stijgen.

Onbegrijpelijk vinden de gebruikers. "De slogan van GZH is 'Grensoverstijgend zijn voor vrijetijdsbeleving in het groen' maar dit geldt blijkbaar niet voor mindervaliden", aldus een mindervalide groenliefhebber. "Wel geld voor de weg naar de aanlegsteiger maar een schelpenpad weer op normale breedte maken is te duur", klaagt een scootmobielrijder.

Volgens GZH zijn er geen financiële middelen beschikbaar bij recreatieschap De Grevelingen om de schelpenpaadjes geschikt te maken voor scootmobielen. De kosten zouden in de tienduizenden euro's lopen. Op de vraag of vrijwilligers het probleem kunnen oplossen antwoordde een woordvoeder van GZH dat dit niet mogelijk is.

DeltaFiber