Slimme verkeerslichten voor N59

Foto

De verkeersregelinstallaties (VRI's) van drie kruisingen aan de N59 op Goeree-Overflakkee worden in maart 2021 vervangen door iVRI's, oftewel slimme verkeerslichten. Ook worden er observatiecamera’s geplaatst, waardoor wegverkeersleiders sneller kunnen handelen bij incidenten en verstoringen. Het gaat om de kruisingen Oude-Tonge, De Tille en Schaapsweg.

Deze maatregel komt de doorstroming en veiligheid op de N59 ten goede en is onderdeel van het volledige maatregelenpakket dat ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren.

Werking iVRI’s
Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) communiceren met apps en navigatiesystemen van voertuigen. Met de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De iVRI 'weet' immers hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. De iVRI registreert op basis van een uniek nummer de locatie, snelheid, rijrichting en het soort voertuig (auto, vrachtwagen, etc.). Die gegevens zijn niet te herleiden naar kentekens of personen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats in twee weekenden:
Vrijdagavond 19 maart 20:00 uur tot maandagochtend 22 maart 05:00 uur zijn de kruisingen Oude-Tonge en De Tille aan de beurt. De N59 is in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanaf kruising N59/N498 tot de Krammersluis. Er is wel verkeer mogelijk via de N498.

Vrijdagavond 26 maart 22:00 uur tot maandagochtend 29 maart 05:00 uur is de kruising Schaapsweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel van noord naar zuid over de kruising rijden. De N59 is in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanaf de A29 tot kruising N215/N59. Er is wel verkeer mogelijk via de N215.

Omleidingen
De omleidingsroutes voor beide weekenden worden aangegeven via bebording en tekstwagens. Doorgaand verkeer dat normaal via de N59 rijdt, wordt nu omgeleid via de A4 en A29. De extra reistijd bedraagt maximaal 20 minuten. Lokaal verkeer wordt via het onderliggend wegennet omgeleid. Dit kan leiden tot een langere reistijd van maximaal 40 minuten.

Meer informatie
Een toelichting op alle maatregelen is te vinden op de website www.n59vandetoekomst.nl. Geïnteresseerden kunnen de voortgang van het project volgen via deze website en zich via de website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken middels een pakket van 14 maatregelen samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59. Het streven is om alle maatregelen eind 2024 te hebben uitgevoerd.

DeltaFiber