Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Meeste inwoners voelen zich thuis op Goeree-Overflakkee

Foto

De meeste inwoners van Goeree-Overflakkee zijn tevreden met de buurt waarin ze wonen. Ze voelen zich er thuis en wonen in een huis dat past bij hun situatie en wensen. In de buurt staan de mensen voor elkaar klaar. Wel zijn inwoners minder tevreden met het openbaar vervoer en de zorg- en speelvoorzieningen in hun omgeving. Het totale woongenot wordt met gemiddeld een 8.1 gewaardeerd.

Dat is één van de resultaten van de burgerpeiling van gemeente Goeree-Overflakkee, uitgevoerd in 2023. In totaal werden 8.750 inwoners uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk deden 2.571 inwoners mee. De gemeente wil deze inwoners graag hartelijk bedanken voor hun inbreng!

In de burgerpeiling stonden vragen over vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Op alle 4 de thema’s scoort gemeente Goeree-Overflakkee een totaalscore tussen de 5,9 en 6.8. Dat is hoger dan andere gemeenten met ongeveer hetzelfde aantal inwoners.

Omzien naar elkaar
Zo zijn inwoners tevreden met het leven en ervaren ze hun gezondheid met het gemiddelde cijfer van een 7.6. De mensen lijken ook meer naar elkaar om te kijken dan 2 jaar geleden. Toen was er wel het coronavirus. Familie en vrienden zorgen vaker voor elkaar. En meer mensen kijken om naar buren die hulp nodig hebben. Daarnaast is er een groter groep die vrijwilligerswerk doet.

De gemeente ziet in de resultaten ook voldoende aanleiding voor verbeteringen. Zo kan de relatie inwoner/gemeente zeker beter. Zo komt naar voren dat inwoners vinden dat de gemeente niet goed naar hun mening luistert.

Ook de communicatie kan beter, zo geven de inwoners aan. Dat pakt de gemeente op door trainingen voor alle medewerkers in het gebruik van duidelijke taal en het gebruiksvriendelijker maken van de website. Ook sloot de gemeente recent aan bij ‘Berichten in uw Buurt’ van Mijn Overheid. Zo worden inwoners geïnformeerd over plannen in de directe omgeving.

De gemeente kijkt momenteel ook naar verbeteringen van het proces voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen. Daarnaast probeert de gemeente via onder andere inwonersavonden in alle dorpen en het participatieplatform Praatmee.goeree-overflakkee.nl bewuster het contact met de inwoners aan te gaan.

De gemeente gebruikt de resultaten ook voor nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld voor de Omgevingsvisie.

Het hele onderzoek is terug te lezen via www.goeree-overflakkee.nl/burgerpeiling en via www.waarstaatjegemeente.nl. Op de eerste website staat ook een infographic met een samenvatting van de resultaten.