Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

2 jaar noodopvang asielzoekers op schip in haven Middelharnis

Foto

Goeree-Overflakkee krijgt vanaf september 2024 een noodopvang voor 170 asielzoekers in Middelharnis. Het gaat om noodopvang op een schip bij het havenhoofd. Deze noodopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers blijft hier zeker 2 jaar.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, na overleg met de gemeenteraad, besloten om de ligplaats beschikbaar te stellen.

Er zijn dringend extra opvangplekken nodig
Alle asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Tegelijkertijd komen er nieuwe vluchtelingen naar ons land. De gemeente wil die mensen niet in de kou laten staan. Daarom is besloten om deze opvanglocatie te openen.

Het nieuwe Kabinet heeft kortgeleden aangegeven de Spreidingswet in te willen trekken. Deze wet moest zorgen voor een eerlijkere spreiding van de vluchtelingen over Nederland. Gemeenten zijn dan ook verplicht om opvang voor een langere periode te regelen. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee ziet de noodzaak van extra opvangplekken, met name om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Hierover vindt afstemming plaats binnen de gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

COA verzorgt de opvang
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) regelt de opvang en begeleiding van de vluchtelingen. Dat doen zij in nauw overleg met de gemeente. Op de website www.goeree-overflakkee.nl/asielopvang staat meer informatie over de opvang.  

Al 2x eerder heeft de haven van Middelharnis gediend als tijdelijke locatie voor asielopvang. Beide keren ging het om een korte periode. Deze opvang verliep beide keren goed en rustig. Daarna heeft de gemeente 2x meegewerkt aan een verzoek voor een schip in de haven van Stellendam. Hier verblijven vanaf november 2022 120 asielzoekers. De behoefte aan extra opvangplekken is echter nog niet afgenomen. Met de ervaring met eerdere cruiseschepen in Middelharnis is daarom besloten om nogmaals mee te werken aan een verzoek van het COA.

Het schip komt in augustus 2024 aan. Vanaf begin september komen de bewoners. In totaal komen er 170 bewoners. De opvang is voor de komende 2 jaar. De gemeente ziet dit echt als tijdelijk en blijft op zoek naar een of meerdere locaties in onze gemeente waar langer opvang geboden kan worden. Het schip komt – net als de vorige keer op de pianosteiger, aan de kop van het Havenhoofd.

Opvang en huisvesting
Gemeente Goeree-Overflakkee staat momenteel voor veel uitdagingen op het gebied van opvang en huisvesting. Daarom wordt er momenteel op veel vlakken gewerkt aan oplossingen. Afgelopen juni zijn er bijvoorbeeld 5 bestemmingsplannen in de gemeenteraad vastgesteld, waardoor op deze locaties nu woningbouw kan plaatsvinden.

Daarnaast verhuizen ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen de komende maanden naar de flexwoningen in Middelharnis. In Dirksland komt een tijdelijke locatie voor de opvang van 40 statushouders. De gemeente is verplicht elk jaar een aantal statushouders te huisvesten, maar slaagt daar door het tekort aan huurwoningen niet in. Ook de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de aandacht van de gemeente.