Spoel leidingen door na vakantie

Een kwart van de Nederlanders spoelt niet de leidingen door bij terugkomst van vakantie, en loopt daarmee risico niet vers water, tot in het uiterste geval een legionellabacterie binnen te krijgen.

TNS Nipo voerde in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens onderzoek uit onder 557 Nederlanders. Naast de 26 procent van de ondervraagden die niet doorspoelt na de vakantie, zegt ruim twintig procent 'soms' de kranen door te spoelen. 

Nu de het einde van de zomervakantie voor een deel van Nederland alweer nadert, adviseert Vitens iedereen die net terug is van vakantie alle kranen in huis minstens één minuut lang door te spoelen met koud water. Het doorspoelen van de waterleidingen is verstandig, aangezien het water na een vakantie vaak weken stil heeft gestaan, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit. Zo geven de leidingen en kranen in huis metalen af (zoals ijzer, mangaan, koper, lood, nikkel) aan het stilstaande water. De oplossing is eenvoudig: zet de kranen in huis een minuut lang open en spoel de waterleiding grondig door als u een aantal dagen of meer van huis bent geweest.

Het devies luidt aan de vakantiegangers: laat de kranen minstens een minuut flink doorspoelen al na een paar dagen afwezigheid. Bij doorspoelen is het eveneens uitkijken voor de nevel die van het wekenlang stilstaande water afkomt.