Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Spuiplein Middelharnis wordt woonwijk

Foto

Op het Spuiplein in het centrum van Middelharnis worden 23 woningen gebouwd. Dat heeft de gemeenteraad Goeree-Overflakkee woensdagavond 19 juni 2024 besloten tijdens een extra ingelaste raadsvergadering.

Het onderwerp was uitgesteld omdat de raad er in de bijeenkomst van 6 juni nog niet was uitgekomen. Wachten op de volgende raadsvergadering was echter geen optie, vanwege de deadline voor de aanvraag voor een subsidie van ongeveer 1 miljoen euro in het kader van de Impulsaanpak Versterking Winkelgebieden. Hiervoor moet namelijk uiterlijk 1 juli een uitgewerkt plan zijn ingediend.

Verlies
Er was een groot verschil van mening in de gemeenteraad. VVD, D66, SDP, Groep Jan Zwerus, TOG en VKGO wilden eerder niet instemmen met het voorstel van het college om akkoord te gaan met het bestemmingsplan. Daarmee zou de raad ook instemmen met een verlies van 4 miljoen euro onvoorziene kosten, wegens vervuilde grond die gesaneerd moet worden. Die kosten moeten gedekt worden uit de Algemene Reserve en de Reserve Grondbeleid.

VVD bracht twee weken geleden in plaats daarvan een extra motie in, om te kiezen voor een bestemmingsplan zonder woningbouw. Dat zou de kosten kunnen drukken. Volgens wethouder Markwat van Ruimtelijke ontwikkeling zou dat echter weinig verschil maken. Sanering voor woningbouw zou, volgens de wethouder, juist een gunstiger eindresultaat voor het hele gebied opleveren. Ook omdat de niet voor woningen gebruikte grond toch ontwikkeld en gesaneerd moet worden.

De motie van de VVD haalde het 6 juni uiteindelijk net niet. Omdat er veel informatie was om te verwerken voor een gedegen beslissing, werd afgesproken het definitieve besluit op te schorten tot de extra raadsvergadering, woensdagavond.

BIZ
Voorzitter Yvonne Willebrand-Schutrup van BIZ was een week eerder aanwezig op de presentatieavond. Over de eventuele steun van de ondernemers in het centrumgebied waren de wethouder en Nijssen het woensdagavond echter niet eens. Volgens Markwat zijn de ondernemers van het centrumgebied constructief over de samenwerking met de gemeente voor de subsidieaanvraag en de toekomstige werkzaamheden in het gebied. "En zien ze de meerwaarde die dat ook heeft voor de ondernemers." Nijssen en enkele andere raadsleden hadden de woorden van de voorzitter van de BIZ echter anders begrepen. "Zij heeft ook aangegeven dat het een veel groter gebied behelst dan alleen het Spuiplein," zei Nijssen. "Dat hebben we allemaal kunnen zien in de conceptaanvraag. Dus ik vind dat u dat niet helemaal op een juiste manier framet."

"Bij mij kwam het meer over dat de BIZ de stemming graag wilde omdat zij bang waren om de subsidie anders mis te lopen", probeerde Thomas Kom van TOG. "En niet omdat ondernemers hier positief over zijn."

"Nou ik heb het iets anders geïnterpreteerd," hield de wethouder vol. "Want de BIZ heeft ook een aanbevelingsbrief geschreven, die met de subsidieaanvraag meegaat."

Kruimel
Ellen Nijssen van de VVD noemde het Spuiplein woensdagavond een kruimel in het hele verhaal van het centrumgebied. Wethouder Markwat van Ruimtelijke Ontwikkeling was het niet met haar eens. "Ik vind een miljoen aan subsidie voor de gemeente voor investeringen in het openbaar gebied, waar iedereen profijt van heeft, niet direct een kruimel." Ellen Nijssen noemde zijn gedachtegang de omgekeerde wereld. "Ik vind het echt bijzonder knap van de wethouder dat je een grondexploitatie van min 4 miljoen euro hier bijna neerzet als iets positiefs, als een subsidieaanvraag. Dan denk ik, volgens mij is dat een beetje de omgekeerde wereld."

Gepassioneerd
De raad besloot uiteindelijk, met 15 stemmen vóór en 9 stemmen tegen, door te gaan met het voorgestelde bestemmingsplan Spuiplein, inclusief 23 woningen en parkeerplaatsen voor die woningen. Hiermee is ook ingestemd met een verlies ter hoogte van € 4.042.150,-.

Dat was het einde van een verhitte discussie. "Het moet mij toch van het hart," sprak voorzitter Ada Grootenboer-Dubbelman tot besluit. "Een gepassioneerd debat hoort in deze zaal thuis. Maar ik heb ook een aantal grote woorden gehoord. En ik denk dat het toch goed is dat we met elkaar wel respect blijven houden, voor elkaars inbreng en elkaars mening. En dat we ook respect houden voor de democratie."